Φωτογραφία από το κτίριο του ΚΠΙΣΝ και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος σε πρωινή ώρα με ήλιο

Tours

Monday 01/04, 18:00
Agora

Short tour of the SNFCC (15')

Yoga in the Park - Εικόνα

Tours

Wednesday 01/05, 10:30

Guided Tours at the Stavros Niarchos Foundation Cultural Center

Sign Language Guided Tours at the Stavros Niarchos Park - Εικόνα

Tours

Sunday 14/04, 12:30
SNFCC Lobby

Sign Language Guided Tours at the Stavros Niarchos Park

Φωτογραφία από το κτίριο του ΚΠΙΣΝ και το κανάλι σε πρωινή ώρα με ήλιο

Tours

Sunday 10/03, 13:00

SNFCC: A space open to all

Φωτογραφία του Φάρου του ΚΠΙΣΝ από την πλευρά του Πάρκου, ηλιολουστη μέρα

Tours

Saturday 01/06, 10:00

Guided Tours at the Stavros Niarchos Foundation Cultural Center

Sensory-Friendly Tour - Εικόνα

Tours

Tuesday 02/04, 10:00

Sensory-Friendly Tour