Εικαστικό με την Ηρώ Μπέζου

Tours

Thursday 12/09, 18:00
Visitors Center

A Walk in The Park

Εικαστικό με την Ηρώ Μπέζου

Tours

Thursday 12/09, 18:00
Visitors Center

A Walk in The Park

Φωτογραφία από το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Tours

Thursday 01/08, 19:00
Visitors Center

Guided Tours at the Stavros Niarchos Park

Φωτογραφία από τις Ξεναγήσεις στο ΚΠΙΣΝ

Tours

Sunday 01/09, 10:00

Guided Tours at the SNFCC

Φωτογραφία από το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Tours

Sunday 01/09, 18:00
Visitors Center

Guided Tours at the Stavros Niarchos Park