Συναυλία Κιθάρα Express - Εικόνα

Ξεναγήσεις

Τετάρτη 01/03, 10:00
Αγορά

Σύντομη Ξενάγηση στο ΚΠΙΣΝ (20’)

Kayaking the Canal - Εικόνα

Ξεναγήσεις

Τετάρτη 01/03, 10:30
Υποδοχή ΚΠΙΣΝ

Ξεναγήσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Συναυλία Κιθάρα Express - Εικόνα

Ξεναγήσεις

Σάββατο 01/04, 10:00
Αγορά

Σύντομη Ξενάγηση στο ΚΠΙΣΝ (20’)

Kayaking the Canal - Εικόνα

Ξεναγήσεις

Τετάρτη 05/04, 10:30
Υποδοχή ΚΠΙΣΝ

Ξεναγήσεις στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

April Artistic Visit at Delta Restaurant - Εικόνα

Ξεναγήσεις

Δευτέρα 10/04, 18:00

Εικαστική επίσκεψη Απριλίου στο Delta Restaurant

SNFCC Members Off the Premises: Three days in Vamvakou of Lakonia! - Εικόνα

Ξεναγήσεις

Παρασκευή 26/05, 00:00

Μέλη ΚΠΙΣΝ εκτός των Τειχών: Τριήμερο στη Βαμβακού Λακωνίας!