φωτογραφία του εστιατορίου Agora N, στο οποίο άτομα εργάζονται στην ανοιχτή κουζίνα ενώ οι επισκέπτες κάθονται στα τραπέζια

The ovens are hot since dawn, at the Agora N.
Breads and handmade pies.
Rare varieties coffee and Greek herbs drinks.
Eggs, croissants and sandwiches for breakfast.
Salads with organic products at noon.
Homemade desserts for when the sun goes down.
Cheese and cured meats from award-winning Greek producers.
And of course some of the best Greek wines!

Find Agora Ν on the Map.

Monday - Sunday : 08:00 - 00:00

Contact & reservation phone: 216 8091280