Εξωτερική νυχτερινή φωτογραφία του κτιρίου του ΚΠΙΣΝ
14 June 2022

For safety reasons, in the context of the Drone shows, the passage through the area of Esplanade up to Evripidou Street, as well as in internal routes of the SNFCC, will not be accessible the following dates/times:

18/6-21/6: 23.00 and afer

22/6: 21.30-23.00

23/6: 22.30-00.00

24/6: 23.00-00.00

You may follow the alternative perimeter routes.

See also

Sunday 14/04, 13:00

Fun Dance

More

Saturday 13/04, 16:00

Mini Tennis

More

Saturday 13/04, 15:00

Kayaking the Canal

More