Δημιουργικό για τη συναυλία της Λένας Πλάτωνος

Music

Saturday 07/09, 21:00
Great Lawn

Parklife: Lenaura - Lena Platonos feat. Stergios T.

Δημιουργικό για τη συναυλία της Λένας Πλάτωνος

Music

Saturday 07/09, 21:00
Great Lawn

Parklife: Lenaura - Lena Platonos feat. Stergios T.

Φωτογραφία από την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

Music

Sunday 15/09, 21:00
Great Lawn

Parklife: Athens State Orchestra - Journey to the New World

Φωτογραφία της Κρατικής Ορχήστρας Αθηνών

Music

Sunday 15/09, 21:00
Great Lawn

Parklife: Athens State Orchestra - Journey to the New World

Φωτογραφία από τους Last Drive

Music

Saturday 21/09, 20:15
Panoramic Steps

Parklife: The Last Drive

Φωτογραφία των The Last Drive

Music

Saturday 21/09, 20:15
Great Lawn

Parklife: The Last Drive

Φωτογραφία της Calypso Rose

Music

Friday 27/09, 21:00
Great Lawn

Parklife: Calypso Rose

Φωτογραφία της Calypso Rose

Music

Friday 27/09, 21:00
Great Lawn

Parklife: Calypso Rose

Φωτογραφία της Δόμνας Σαμίου

Music

Saturday 28/09, 19:30
Great Lawn

Parklife: Traditional Music from All Over Greece - Domna Samiou and the Youth of Today

Pages