Φωτογραφία από έργο του Γιάννη Ψυχοπαίδη

Exhibitions

Wednesday 09/10, 09:00
4th Floor Atrium NLG

Jannis Psychopedis: POETICAL WORKS - Painting Meets Poetry

Φωτογραφία από έργο του Γιάννη Ψυχοπαίδη

Exhibitions

Wednesday 09/10, 09:00
4th Floor Atrium NLG

Jannis Psychopedis: POETICAL WORKS - Painting Meets Poetry

Group Exhibition: A Child’s World - Εικόνα

Exhibitions

Thursday 16/01, 09:00
NLG Kids Section

Group Exhibition: A Child’s World