Εικαστικό για την οπτικοακουστική εγκατάσταση Picasso

Exhibitions

Monday 03/02, 13:00
Multifunctional Space NLG

Postponement until 30/04: Picasso - Blue and Rose Period

Εικαστικό για την οπτικοακουστική εγκατάσταση Picasso

Exhibitions

Monday 03/02, 13:00
360° Room

Postponement until 30/04: Picasso - Blue and Rose Period

Εικαστικό για την οπτικοακουστική εγκατάσταση Picasso

Exhibitions

Monday 17/02, 14:00
360° Room

Postponement until 30/04: Exclusive slots for Members: Picasso - Blue and Rose Period