Γνωριμία με το σκάκι  - Εικόνα

Talks / Learning

Sunday 12/12, 17:00
Maker Space

Introduction to chess