Εικαστικό για την εκδήλωση "Διάλογοι", του ΙΣΝ

Talks / Learning

Wednesday 28/08, 22:00
Lighthouse

DIALOGUES: Staying up late in Athens - Live-streaming at the SNFCC

Εικαστικό για την εκδήλωση "Διάλογοι", του ΙΣΝ

Talks / Learning

Wednesday 28/08, 22:00
Lighthouse

DIALOGUES: Staying up late in Athens - Live-streaming at the SNFCC