Φωτογραφία από τη δραστηριότητα βασικό μάθημα mat pilates

Sports & Wellbeing

Tuesday 03/03, 18:00
Great Lawn

Cancellation: Mat Pilates - Beginners

Φωτογραφία που απεικονίζει προχωρημένο μάθημα mat pilates

Sports & Wellbeing

Friday 06/03, 07:30
Great Lawn

Cancellation: Mat Pilates - Advanced

Φωτογραφία με άτομα να ασκούνται

Sports & Wellbeing

Tuesday 03/03, 08:00
Great Lawn

Cancellation: Yoga in the Park

Φωτογραφία που απεικονίζει το πρόγραμμα qigong

Sports & Wellbeing

Tuesday 03/03, 17:00
Great Lawn

Cancellation: Qigong 50+