ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΠΙΣΝ

12.01.2019
ΠΑΙΔΙΑ

Αθλητικά Παιχνίδια

Αθλητισμός & ΕυεξίαΣάββατο / 12 Ιανουαρίου / 2019
ΠΑΙΔΙΑ

Παιχνίδια για οικογένειες

Αθλητισμος & ΕυεξίαΣάββατο / 12 Ιανουαρίου / 2019
ΠΑΙΔΙΑ

Δημιουργική ενόργανη

Αθλητισμός & ΕυεξίαΣάββατο / 12 Ιανουαρίου / 2019