ΣΧΕΔΙΟ


Το νικητήριο σχέδιο επιλέχθηκε από τον Renzo Piano, αρχιτέκτονα του ΚΠΙΣΝ, από τις 10 τελικές προτάσεις που αναδείχθηκαν ως επικρατέστερες μέσα από τον διαγωνισμό.  Νικητής του διαγωνισμού αναδείχθηκε η ομάδα των φοιτητών Άγι-Παναγιώτη Μουρελάτου (Σχολή Αρχιτεκτόνων, Πανεπιστήμιο Πατρών) και Σπυρίδωνα Γιωτάκη (Σχολή Αρχιτεκτόνων-Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο). Η βραβευμένη κατασκευή χαρακτηρίζεται από την καθαρότητα και απλότητα της μορφής της, ενώ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον εργονομικό και πρακτικό σχεδιασμό του Κέντρου Επισκεπτών ως ελαφρά και ανακυκλώσιμη εργοταξιακή κατασκευή. Η διάταξη του εσωτερικού χώρου είναι ιδιαίτερα ευέλικτη, επιτρέποντας πολλαπλές λειτουργίες στο εσωτερικό του, αλλά και επέκταση των λειτουργιών του στον υπαίθριο χώρο (Εσπλανάδα). Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε επιπλέον στον προσανατολισμό, την τοποθέτηση και τη θέαση του μελλοντικού Κέντρου Επισκεπτών. Ειδικότερα, η διαφάνεια του όγκου επιτρέπει στον επισκέπτη την άμεση επαφή του με το εργοτάξιο και τις εργασίες κατασκευής και ανάπτυξης του ΚΠΙΣΝ, ενισχύοντας τον ρόλο του ως ένα κέντρο προσβάσιμο και  φιλικό προς τον χρήστη.