Το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος ταξιδεύει

Για μαθητές Νηπιαγωγείου, Α' και Β' Δημοτικού

Αυτή τη σχολική χρονιά, τα παιδιά  θα  φέρουν τα φυτά του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος στις δικές τους γειτονιές!

Περισσότερα

Βιώσιμος Πλανήτης

Για μαθητές Γ' και ΣΤ' Δημοτικού

Τι επιπτώσεις έχει ο σύγχρονος τρόπος ζωής στο περιβάλλον; Πώς μπορώ να αλλάξω συνήθειες στην καθημερινότητα μου ώστε να είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον; Πώς το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει εφαρμόσει σύγχρονες μεθόδους σχεδιασμού ώστε να αποτελεί ένα πρότυπο κέντρο περιβαλλοντικής βιωσιμότητας;

Περισσότερα

Το κλίμα αλλάζει

Για μαθητές Γυμνασίου

Οι μαθητές, με αφορμή τον μετεωρολογικό σταθμό του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) και εργαλείο το πείραμα και την παρατήρηση μέσω ειδικών VR γυαλιών, ανακαλύπτουν πώς ο άνθρωπος έχει επηρεάσει το κλίμα σε παγκόσμιο αλλά και σε τοπικό επίπεδο και πώς εξελίχθηκε η χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Περισσότερα

Αθήνα: Μια πόλη, ένα οικοσύστημα

Για μαθητές Λυκείου

Στα οικοσυστήματα της φύσης διατηρείται ισορροπία μεταξύ των οργανισμών που τα απαρτίζουν και της ενέργειας που χρησιμοποιείται. Πώς θα ήταν η μελλοντική Αθήνα αν τη βλέπαμε σαν ένα αστικό οικοσύστημα;

Περισσότερα