Φωτογραφία με μαθητές στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος - σχολικά προγράμματα

Η συμμετοχή στα εκπαιδευτικά προγράμματα είναι ελεύθερη με αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.