Συνεργασία ΚΠΙΣΝ & JA Greece: Μια πόλη, ένα οικοσύστημα & Εικονική Επιχείρηση   - Εικόνα

Με κοινό στόχο την ενεργοποίηση των σχολικών ομάδων στο θέμα της βιωσιμότητας, το ΚΠΙΣΝ και το JA Greece ενώνουν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τις δυνάμεις τους και δίνουν σε ακόμη περισσότερους/ες μαθητές/ήτριες από όλη την Ελλάδα την ευκαιρία να αναπτύξουν ιδέες, δεξιότητες και ταλέντα. Μέσα από το ολοκληρωμένο ψηφιακό πρόγραμμα “Μια πόλη, ένα οικοσύστημα & Εικονική Επιχείρηση”, οι σχολικές ομάδες συμμετέχουν σε μία βιωματική εκπαιδευτική εμπειρία που θίγει το θέμα της βιώσιμης κατανάλωσης και ενισχύει τη δημιουργικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι μαθητές/ήτριες δρουν για το περιβάλλον και επιλύουν σημαντικά ζητήματα. 

Το ταξίδι ξεκινά από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΠΙΣΝ “Μια πόλη, ένα οικοσύστημα",μια ιδανική εισαγωγή των μαθητών/ητριών στο ζήτημα της βιώσιμης κατανάλωσης και στην ανάπτυξη της δικής τους βιώσιμης ιδέας.  Έπειτα, η περιπέτεια συνεχίζεται στην "Εικονική Επιχείρηση” του JA Greece. 

Ολοκληρώνοντας πρώτα το πρόγραμμα του ΚΠΙΣΝ, η σχολική ομάδα, χωρισμένη σε υποομάδες θα έχει καταλήξει σε ιδέες και μοντέλα που μπορούν να συμβάλουν στο ζήτημα της βιωσιμότητας στην κατανάλωση. Αμέσως μετά θα ξεκινήσουν το πρόγραμμα “Εικονική Επιχείρηση” το οποίο θα καθοδηγήσει τις σχολικές ομάδες να εξελίξουν την ιδέα τους μέχρι την τελική παραγωγή του προϊόντος/υπηρεσίας που σχεδίασαν και να συμμετέχουν στον τελικό Πανελλαδικό Διαγωνισμό. 

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται ψηφιακά και απευθύνεται σε μαθητές/τριες από Γ’ Γυμνασίου έως και Γ’ Λυκείου. 

JA Greece:

Tο  Junior Achievement Greece, (JA Greece) είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2005. Είναι μέλος του παγκόσμιου οργανισμού εκπαίδευσης & επιχειρηματικότητας Junior Achievement Worldwide και υλοποιεί τα εκπαιδευτικά προγράμματα του οργανισμού στην Ελλάδα. Διαρκές όραμα του  JA Greece είναι να βοηθήσει τους νέους να δημιουργήσουν τις δικές τους θέσεις εργασίας μέσω των παγκόσμιων προγραμμάτων βιωματικής και συνεργατικής μάθησης που προσφέρουμε. 

 
Σύντομη περιγραφή προγράμματος “Αθήνα: Μια πόλη, ένα οικοσύστημα” 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παίρνει τη μορφή ενός ταχύρρυθμου εργαστηρίου σχεδίασης (design workshop) το οποίο καλεί τους/τις μαθητές/ήτριες να δοκιμάσουν έναν πολυδιάστατο τρόπο σκέψης και επίλυσης προβλημάτων και να αναπτύξουν τις δικές τους καινοτόμες ιδέες με στόχο τη βιωσιμότητα στα αστικά οικοσυστήματα. 

Οι μαθητές/ήτριες αναλαμβάνουν τον ρόλο ενός φορέα της πόλης, αποφασίζουν οι ίδιοι με ποιο πρόβλημα θα ασχοληθούν, έρχονται σε επαφή με διαφορετικές ομάδες χρηστών και σχεδιάζουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μιας βιώσιμης πόλης που θα καλύπτουν τις ανάγκες των πολιτών της. 

Σχεδιασμός: Ανδριάννα Νάσσου, designer / Χριστίνα Νάσσου, εκπαιδευτικός 

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτούνται 4-5 διδακτικές ώρες. 

Σύντομη περιγραφή προγράμματος “Εικονική Επιχείρηση” 

Η Εικονική Επιχείρηση αναπτύσσεται με άξονα μια ομαδική βιωματική δραστηριότητα, όπου οι μαθητές/ήτριες δημιουργούν μια «εικονική» (δηλ. μη νομικά συσταθείσα επιχείρηση), κατανοώντας όλα τα στάδια της δημιουργίας, λειτουργίας και ρευστοποίησής της. Διαμοιράζουν και αναλαμβάνουν ρόλους για να σχεδιάσουν και να παράγουν προϊόντα ή υπηρεσίες. 

Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν δεξιότητες όπως η ανάληψη ευθύνης, η δεξιότητα σχεδιασμού και προγραμματισμού, η ανάλυση αναγκών, η οργανωτικότητα, η ομαδοσυνεργατικότητα, η επικοινωνία, η διαχείριση χρόνου, η λήψη απόφασης, η επίλυση προβλημάτων, η αξία δέσμευσης στην ποιότητα και η ευθύνη της κοινωνικής και περιβαλλοντικής επίδρασης.  

Για να συμμετάσχετε στο ενημερωτικό διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) του κοινού προγράμματος «Μια πόλη, ένα οικοσύστημα & Εικονική Επιχείρηση», το οποίο θα πραγματοποιηθεί  τη Δευτέρα 28 Νοεμβρίου και ώρα 18.30 - 19.30, παρακαλούμε να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε εδώ, έως και τις 27/11/22.

Πώς μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στο κοινό πρόγραμμα; 

Εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που διδάσκουν οποιοδήποτε μάθημα σε τάξεις από Γ' Γυμνασίου έως και Γ' Λυκείου, δηλώνουν το ενδιαφέρον τους για συμμετοχή στο κοινό πρόγραμμα «Μια πόλη, ένα οικοσύστημα & Εικονική Επιχείρηση»   μέσω email στο schools@snfcc.org . 

Χρήσιμες πληροφορίες: 

  • Η δήλωση ενδιαφέροντος αφορά και στα δύο προγράμματα. 
  • Έναρξη εγγραφών: 18 Νοεμβρίου 2022
Εκπαιδευτική βαθμίδα: