Συνεργασία ΚΠΙΣΝ & JA Greece: Μια πόλη, ένα οικοσύστημα & Εικονική Επιχείρηση   - Εικόνα

Με κοινό στόχο την ενεργοποίηση των σχολικών ομάδων στο θέμα της βιωσιμότητας, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) και το JA Greece ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν σε ακόμη περισσότερους/ες μαθητές/ήτριες από όλη την Ελλάδα την ευκαιρία να αναπτύξουν ιδέες, δεξιότητες και ταλέντα. Μέσα από το ολοκληρωμένο ψηφιακό πρόγραμμα “Μια πόλη, ένα οικοσύστημα & Εικονική επιχείρηση”, οι σχολικές ομάδες συμμετέχουν σε μία βιωματική εκπαιδευτική εμπειρία που θίγει το θέμα της βιώσιμης κατανάλωσης και ενισχύει τη δημιουργικότητα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι μαθητές/ήτριες δρουν για το περιβάλλον και επιλύουν σημαντικά ζητήματα. 

Το ταξίδι ξεκινά από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του ΚΠΙΣΝ “Μια πόλη, ένα οικοσύστημα" και η περιπέτεια συνεχίζεται στην "Εικονική επιχείρηση” του JA Greece. Ολοκληρώνοντας πρώτα το πρόγραμμα του ΚΠΙΣΝ, η σχολική ομάδα, χωρίσμενη σε υποομάδες θα έχει καταλήξει σε ιδέες και μοντέλα που μπορούν να συμβάλουν στο ζήτημα της βιωσιμότητας στην κατανάλωση. Αμέσως μετά θα ξεκινήσουν το πρόγραμμα “Εικονική επιχείρηση” το οποίο θα καθοδηγήσει τις σχολικές ομάδες να εξελίξουν την ιδέα τους μέχρι την τελική παραγωγή του προϊόντος/υπηρεσίας που σχεδίασαν και να συμμετέχουν στον τελικό Πανελλήνιο Διαγωνισμό. 

Το πρόγραμμα πραγματοποιείται ψηφιακά και απευθύνεται σε μαθητές/τριες από Γ’ Γυμνασίου έως και Γ’ Λυκείου. 

Έναρξη εγγραφών: 29 Οκτωβρίου 2021
Δήλωση συμμετοχής ηλεκτρονικά στο schools@snfcc.org 

 

Σχετικά με το JA Greece:

Tο Σωματείο Επιχειρηματικότητας Νέων/Junior Achievement Greece, (ΣΕΝ/JA Greece) είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2005. Είναι μέλος του παγκόσμιου οργανισμού εκπαίδευσης & επιχειρηματικότητας Junior Achievement Worldwide και υλοποιεί τα εκπαιδευτικά προγράμματα του οργανισμού στην Ελλάδα. Διαρκές όραμα του ΣΕΝ/JA Greece είναι να βοηθήσει τους νέους να δημιουργήσουν τις δικές τους θέσεις εργασίας μέσω των παγκόσμιων προγραμμάτων βιωματικής και συνεργατικής μάθησης που προσφέρει. 

 
Σύντομη περιγραφή προγράμματος "Μια πόλη, ένα οικοσύστημα":

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα παίρνει τη μορφή ενός ταχύρρυθμου εργαστηρίου σχεδίασης (design workshop) το οποίο καλεί τους/τις μαθητές/ήτριες να δοκιμάσουν έναν πολυδιάστατο τρόπο σκέψης και επίλυσης προβλημάτων και να αναπτύξουν τις δικές τους καινοτόμες ιδέες με στόχο τη βιωσιμότητα στα αστικά οικοσυστήματα. Οι μαθητές/ήτριες αναλαμβάνουν τον ρόλο ενός φορέα της πόλης, αποφασίζουν οι ίδιοι με ποιο πρόβλημα θα ασχοληθούν, έρχονται σε επαφή με διαφορετικές ομάδες χρηστών και σχεδιάζουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μιας βιώσιμης πόλης που θα καλύπτουν τις ανάγκες των πολιτών της. 

Σχεδιασμός: Ανδριάννα Νάσσου, designer / Χριστίνα Νάσσου, εκπαιδευτικός 

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτούνται 4-5 διδακτικές ώρες. 

 

Σύντομη περιγραφή προγράμματος "Εικονική επιχείρηση":

Η Εικονική επιχείρηση αναπτύσσεται με άξονα μια ομαδική βιωματική δραστηριότητα, όπου οι μαθητές/ήτριες δημιουργούν μια «εικονική» (δηλ. μη νομικά συσταθείσα επιχείρηση), κατανοώντας όλα τα στάδια της δημιουργίας, λειτουργίας και ρευστοποίησής της. Διαμοιράζουν και αναλαμβάνουν ρόλους για να σχεδιάσουν και να παράγουν προϊόντα ή υπηρεσίες. Οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να καλλιεργήσουν δεξιότητες όπως η ανάληψη ευθύνης, η δεξιότητα σχεδιασμού και προγραμματισμού, η ανάλυση αναγκών, η οργανωτικότητα, η ομαδοσυνεργατικότητα, η επικοινωνία, η διαχείριση χρόνου, η λήψη απόφασης, η επίλυση προβλημάτων, η αξία δέσμευσης στην ποιότητα και η ευθύνη της κοινωνικής και περιβαλλοντικής επίδρασης.  

Υπεύθυνη προγράμματος: Ελίζα Παυλίδη

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτούνται 32 διδακτικές ώρες. 

 

Πώς να δηλώσετε συμμετοχή; 

Εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που διδάσκουν οποιοδήποτε μάθημα σε τάξεις από Γ' Γυμνασίου έως και Γ' Λυκείου, δηλώνουν συμμετοχή μέσω email στο schools@snfcc.org  
 

Χρήσιμες πληροφορίες: 

  • Η δήλωση συμμετοχής αφορά και στα δύο προγράμματα. 
  • Έναρξη εγγραφών: 29 Οκτωβρίου 2021 
  • Οι αναλυτικές πληροφορίες και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του προγράμματος, θα σας αποσταλούν από το schools@snfcc.org κατόπιν της εγγραφής. 
  • Το εισαγωγικό διαδικτυακό σεμινάριο (webinar) του προγράμματος θα πραγματοποιηθεί στις 16 Νοεμβρίου 2021 στις 18:30. 
  • Για τη συμμετοχή των σχολικών ομάδων στα προγράμματα του ΚΠΙΣΝ τηρούνται όλα τα μέτρα προστασίας. Για τη συμμετοχή των μαθητών απαιτείται η επίδειξη του πιο πρόσφατου αρνητικού self-test που έχουν πραγματοποιήσει στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας που ορίζει ο ΕΟΔΥ για τους μαθητές και το σύνολο της σχολικής κοινότητας. Εναλλακτικά, οι μαθητές συμμετέχουν με την επίδειξη έγκυρου πιστοποιητικού νόσησης ή πιστοποιητικoύ εμβολιασμού. Για τη συμμετοχή των καθηγητών απαιτείται η επίδειξη έγκυρου πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης ή αρνητικού rapid test (έως 48 ωρών).
  • Τα σχολικά προγράμματα του ΚΠΙΣΝ προσαρμόζονται και για τάξεις ειδικής αγωγής, κατόπιν πρότερης συνεννόησης στο schools@snfcc.org.

 

Όλα τα σχολικά προγράμματα του ΚΠΙΣΝ σχεδιάστηκαν, υλοποιούνται και προσφέρονται δωρεάν μέσω της υποστήριξης του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Εκπαιδευτική βαθμίδα: