Φωτογραφία από το νέο σχολικό πρόγραμμα του ΚΠΙΣΝ "Οι Σχολικές Τσάντες"

•    Για την πραγματοποίηση του προγράμματος «Εξερεύνηση στο ΚΠΙΣΝ», μετά την τηλεφωνική κράτηση, αποστέλλεται στον/στην εκπαιδευτικό βοηθητικό υλικό με τις απαραίτητες οδηγίες και προτάσεις διεξαγωγής, ώστε να προετοιμαστούν για το αυτοκαθοδηγούμενο τους πρόγραμμα.
•    Κατά την άφιξη τους παραλαμβάνουν το δανειστικό υλικό: μια τσάντα με χρήσιμα εργαλεία, οδηγίες και χάρτες για κάθε μαθητή/ήτρια και μία για τον/την εκπαιδευτικό, που διευκολύνουν την αυτοκαθοδηγούμενη περιήγηση σε εξωτερικούς χώρους του ΚΠΙΣΝ και στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. 
•    Ο/Η εκπαιδευτικός συντονίζει τη διαδικασία και καθοδηγεί τους μαθητές, ενθαρρύνοντάς τους να συμμετέχουν ενεργά σε κάθε στάδιο του προγράμματος.
•    Κάθε πρόγραμμα «Εξερεύνηση στο ΚΠΙΣΝ» έχει εκτιμώμενη διάρκεια 1,5 ώρας, αλλά καθώς είναι εκ φύσεως αυτόνομο, κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να το προσαρμόσει στις ανάγκες και το δυναμικό της τάξης του/της.
•    Ο δανεισμός των σχολικών τσαντών μπορεί να γίνει όλο τον χρόνο, καθημερινά, από Δευτέρα έως και Κυριακή.
•    Την περίοδο Οκτωβρίου με Μάρτιο ο δανεισμός γίνεται από τις 9.00 με επιστροφή έως τις 17.00, ενώ την περίοδο Απριλίου με Σεπτέμβριο από τις 9.00 με επιστροφή έως τις 19.00.       
•    Για να κάνετε κράτηση Σχολικής Τσάντας μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο schools@snfcc.org και τηλεφωνικά στο 2168091005.