01 Σεπτεμβρίου 2014

Ο Πρόεδρος του ΙΣΝ, κ. Ανδρέας Δρακόπουλος, μιλάει στην «Καθημερινή»

06 Αυγούστου 2014

Επίσκεψη του Γραμματέα της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Ελβετίας στο ΚΠΙΣΝ

29 Ιουλίου 2014

Η δεύτερη τμηματική προθεσμία της κατασκευής του ΚΠΙΣΝ ολοκληρώθηκε με επιτυχία

30 Ιουνίου 2014

Παράσταση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στους Δήμους Μάνδρας και Μεγάρων

Σελίδες