ΝΕΑΔιαθεσιμότητα Φάρου

Πέμπτη / 27 Δεκεμβρίου / 2018

Την Παρασκευή 21 Δεκεμβρίου, λόγω προετοιμασίας για προγραμματισμένη εκδήλωση ο εσωτερικός χώρος του Φάρου, θα παραμείνει κλειστός και δεν θα είναι προσβάσιμος για τους επισκέπτες.

Το Σάββατο 22 Δεκεμβρίου, λόγω της εκδήλωσης Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες, ο εσωτερικός χώρος του Φάρου, από τη 13:30 έως και τις 19:30 θα παραμείνει κλειστός και δεν θα είναι προσβάσιμος για τους επισκέπτες, πέραν όσων έχουν πραγματοποιήσει ηλεκτρονική προεγγραφή για τις ώρες της συγκεκριμένης παράστασης. Ο εξωτερικός χώρος του Φάρος θα παραμείνει κλειστός για τους επισκέπτες από τις 16.00 και έως τις 19.30.

Την Τρίτη 25 Δεκεμβρίου, λόγω της εκδήλωσης Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες, ο εσωτερικός χώρος του Φάρου, από τις 09.00 έως και τις 19:30 θα παραμείνει κλειστός και δεν θα είναι προσβάσιμος για τους επισκέπτες, πέραν όσων έχουν πραγματοποιήσει ηλεκτρονική προεγγραφή για τις ώρες της συγκεκριμένης παράστασης. Ο εξωτερικός χώρος του Φάρος θα παραμείνει κλειστός για τους επισκέπτες από τις 16.00 και έως τις 19.30.

Την Τετάρτη 26 Δεκεμβρίου, λόγω της εκδήλωσης Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες, ο εσωτερικός χώρος του Φάρου, από τις 09.00 έως και τις 19:30 θα παραμείνει κλειστός και δεν θα είναι προσβάσιμος για τους επισκέπτες, πέραν όσων έχουν πραγματοποιήσει ηλεκτρονική προεγγραφή για τις ώρες της συγκεκριμένης παράστασης. Ο εξωτερικός χώρος του Φάρος θα παραμείνει κλειστός για τους επισκέπτες από τις 16.00 και έως τις 19.30.

Την Πέμπτη 27 Δεκεμβρίου, λόγω της εκδήλωσης Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες, ο εσωτερικός χώρος του Φάρου, από τις 14.30 έως και τις 19:30 θα παραμείνει κλειστός και δεν θα είναι προσβάσιμος για τους επισκέπτες, πέραν όσων έχουν πραγματοποιήσει ηλεκτρονική προεγγραφή για τις ώρες της συγκεκριμένης παράστασης. Ο εξωτερικός χώρος του Φάρος θα παραμείνει κλειστός για τους επισκέπτες από τις 16.00 και έως τις 19.30.

Την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου, λόγω της εκδήλωσης Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες, ο εσωτερικός χώρος του Φάρου, από τις 09.00 έως και τις 19:30 θα παραμείνει κλειστός και δεν θα είναι προσβάσιμος για τους επισκέπτες, πέραν όσων έχουν πραγματοποιήσει ηλεκτρονική προεγγραφή για τις ώρες της συγκεκριμένης παράστασης. Ο εξωτερικός χώρος του Φάρος θα παραμείνει κλειστός για τους επισκέπτες από τις 16.00 και έως τις 19.30.