11 Ιανουαρίου 2013

Ο Οργανισμός Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε., ανακοινώνει την έναρξη του Πανελλήνιου Σπουδαστικού Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Προτάσεων/Ιδεών για το έργο Κέντρο Επισκεπτών του εργοταξίου του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ). Συγκεκριμένα, βάσει της σχετικής προκήρυξης, που έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο www.SNF.org από σήμερα, 11 Ιανουαρίου 2013, καλούνται σπουδαστές Αρχιτεκτονικής, οι οποίοι φοιτούν σε προπτυχιακό επίπεδο στις Αρχιτεκτονικές Σχολές και τα αντίστοιχα Τμήματα των Πολυτεχνείων και Πανεπιστημίων της χώρας, να υποβάλουν τις προτάσεις τους, για τη δημιουργία ελαφριάς, προσωρινής κατασκευής στο χώρο του εργοταξίου του ΚΠΙΣΝ. Η κατασκευή θα αφορά τη δημιουργία «Κέντρου Επισκεπτών» (Visitors' Center), το οποίο θα λειτουργεί ως χώρος παροχής πληροφοριών για το υπό ανέγερση ΚΠΙΣΝ. Η διάρκεια του διαγωνισμού ορίζεται στον ένα (1) μήνα και λήγει στις 11 Φεβρουαρίου 2013. Επιτροπή αξιολόγησης, στην οποία θα συμμετέχει και ο αρχιτέκτονας του ΚΠΙΣΝ, Renzo Piano, θα αναδείξει τους τρεις πρώτους βραβευθέντες το Μάρτιο του 2013.  

περισσότερα

Δείτε ακόμα