22 Μαρτίου 2013

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) διοργανώνει Συνέντευξη Τύπου την Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013, για την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, για τον σχεδιασμό Κέντρου Επισκεπτών του εργοταξίου του ΚΠΙΣΝ.
Την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα πραγματοποιήσει ο αρχιτέκτονας του ΚΠΙΣΝ, Renzo Piano, με τηλεδιάσκεψη. Η Συνέντευξη Τύπου θα μεταδοθεί επίσης ζωντανά στο www.SNF.org.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο visitorscenter@snfcc.org

Δείτε ακόμα