02 Μαΐου 2014

Στελέχη του ΚΠΙΣΝ και του ΙΣΝ υποδέχτηκαν και ξενάγησαν στο χώρο που κατασκευάζεται το ΚΠΙΣΝ τους διαπιστευμένους πρέσβεις που βρίσκονται στην Ελλάδα, οι οποίοι αποδέχτηκαν την πρόσκληση του ΚΠΙΣΝ.

Οι πρέσβεις ξεναγήθηκαν στο χώρο του Κέντρου Επισκεπτών καθώς και στο εργοτάξιο του ΚΠΙΣΝ και ενημερώθηκαν αναφορικά με την πρόοδο των εργασιών, τα επόμενα βήματα και τα ζητήματα που αφορούν τη μελλοντική λειτουργία του ΚΠΙΣΝ. Το ΚΠΙΣΝ αποσκοπεί στο να γίνει ένας πόλος έλξης τόσο για εγχώριους όσο και για ξένους επισκέπτες, οι οποίοι μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό μοχλό ανάπτυξης τόσο για το ίδιο το έργο όσο και για την πόλη. Η ενημέρωση των πρέσβεων αναφορικά με το έργο αποσκοπεί τόσο σε μια μελλοντική προσέλευση ξένων επισκεπτών καθώς και στην ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών που υλοποιούνται σε άλλες χώρες και οι οποίες θα είχαν ενδιαφέρον και για το ΚΠΙΣΝ.

Δείτε ακόμα