30 Οκτωβρίου 2009

Με τη νομοθετική κύρωση της σύμβασης για το Κέντρο Πολιτισμού από τη Βουλή των Ελλήνων και τη δημοσίευση του αντίστοιχου ΦΕΚ ιδρύθηκε, στις 7 Αυγούστου 2009, Εταιρεία Ειδικού Σκοπού με την επωνυμία Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η Εταιρεία, θα κατασκευάσει τις νέες εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, καθώς και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, σε έκταση περίπου 200.000 τ.μ.

Στο πλαίσιο της προμελέτης, η οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί, το έργο έχει σχεδιαστεί με τις υψηλότερες προδιαγραφές περιβαλλοντικής αειφορίας. Ο «φάρος της γνώσης», ένα διάφανο αναγνωστήριο-εντευκτήριο στην κορυφή των εγκαταστάσεων,με θέα προς όλα τα σημεία του ορίζοντα, είναι ένα από τα διακριτικά γνωρίσματα του έργου. Επίσης το «κανάλι», μια μεγάλη υδάτινη επιφάνεια η οποία θα κυλάει παράλληλα με την εσπλανάδα, καταλήγοντας στο κέντρο επισκεπτών-μουσείο: έναν πόλο έλξης για παιδιά και μεγάλους. Οι τρεις οργανισμοί (Εθνική Bιβλιοθήκη της Ελλάδος, Εθνική Λυρική Σκηνή και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος), πρόκειται να συνδεθούν, δημιουργώντας έναν πολύ σημαντικό δημόσιο τόπο συνάντησης, την «Αγορά».

Παράλληλα με την ολοκλήρωση της προμελέτης, έχουν επίσης υλοποιηθεί η περίφραξη και ο καλλωπισμός του χώρου όπου θα δημιουργηθεί το Κέντρο Πολιτισμού, οι συνθήκες φύλαξης και καθαρισμού του, η μερική φύτευση της εσπλανάδας, η διαμόρφωση προσωρινού χώρου στάθμευσης και η οριοθέτηση των οδικών προσβάσεων στο χώρο. Επόμενα βήματα είναι, η ολοκλήρωση της οριστικής μελέτης –η οποία έχει προγραμματιστεί για το καλοκαίρι του 2010– και η έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών, το 2011. To έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί και να παραδοθεί προς χρήση στο Δημόσιο, το 2015.

Δείτε ακόμα