27 Οκτωβρίου 2009

Στις 29 Οκτωβρίου 2006, εορτάζοντας τότε τη δεκαετή παρουσία του στην ελληνική και διεθνή φιλανθρωπική κοινότητα, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ανακοίνωσε την πρόθεσή του να υλοποιήσει ένα έργο εθνικής σημασίας, τη μεγαλύτερη μεμονωμένη δωρεά του, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), χρηματοδοτώντας τον σχεδιασμό, την κατασκευή και τον εξοπλισμό νέων κτιριακών εγκαταστάσεων για την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, την Εθνική Λυρική Σκηνή και το μητροπολιτικό εκπαιδευτικό και πολιτιστικό Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, έκτασης άνω των 170.000 τ.μ.

Έκτοτε, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει προχωρήσει σε μια σειρά σημαντικά βήματα, που διασφαλίζουν την επιτυχή υλοποίηση του έργου. Καθ' όλη αυτή την πορεία, η συνεργασία με το Ελληνικό Δημόσιο υπήρξε διαρκής. Η σύσταση αρμόδιας Κυβερνητικής Επιτροπής, με την οποία πραγματοποιήθηκαν πολλαπλές συναντήσεις, καθώς και η στενή συνεργασία με τον Δήμο Καλλιθέας, συνέτειναν στην ομαλή πορεία των εργασιών.

Κατά τη διάρκεια των τριών ετών που μεσολάβησαν, και με χρονολογική σειρά, το Ίδρυμα υπέγραψε καταρχάς Μνημόνιο Συνεργασίας με το Ελληνικό Δημόσιο, το οποίο σήμανε την έναρξη του έργου. Ακολούθως, έγιναν πολλές προκαταρκτικές διερευνήσεις που περιλάμβαναν τη σύνταξη μελετών ανάλυσης αναγκών και την ανάπτυξη του προκαταρκτικού κτιριολογικού προγράμματος της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος. Επιπροσθέτως, πραγματοποιήθηκαν μελέτες πεδίου, ούτως ώστε να διερευνηθεί η καταλληλότητα του χώρου για την δημιουργία του έργου.

Στη συνέχεια, επιλέχθηκε το αρχιτεκτονικό γραφείο Renzo Piano Building Workshop (RPBW), για τον σχεδιασμό του ΚΠΙΣΝ, σηματοδοτώντας την πρόθεση του Ιδρύματος να δημιουργήσει ένα Κέντρο Πολιτισμού σύμφωνα με τα υψηλότερα διεθνή πρότυπα αισθητικής, ποιότητας και περιβαλλοντικής ευαισθησίας. Σε συνεργασία με τον Renzo Piano, πραγματοποιήθηκε η προκαταρκτική μελέτη, η οποία παρουσιάστηκε στον Πρωθυπουργό και τους αρμόδιους υπουργούς και εν συνεχεία σε δημόσια εκδήλωση που έτυχε εξαιρετικά θερμής υποδοχής από το κοινό. Στην ίδια εκδήλωση, παρουσιάστηκε η επικοινωνιακή ταυτότητα του νέου Κέντρου Πολιτισμού, η οποία συνδυάζει τα χρώματα της Ελλάδας, των ελληνικών θαλασσών και της φυσικής βλάστησης.

Τρία χρόνια μετά, με την ολοκλήρωση της προμελέτης του έργου, οι δεκάδες σύμβουλοι του Ιδρύματος προχωρούν στο επόμενο στάδιο.
Η υπογραφή της σύμβασης με το Ελληνικό Δημόσιο και η κύρωσή της με νόμο από το Ελληνικό Κοινοβούλιο άνοιξαν τον δρόμο για την ομαλή και γρήγορη υλοποίηση του έργου.

Ο χώρος όπου θα αναπτυχθεί το ΚΠΙΣΝ παρουσιάζει ήδη ένα διαφορετικό, πιο καθαρό πρόσωπο, ενώ αποκτά σταδιακά και πάλι ζωή, καθώς προετοιμάζεται να υποδεχτεί μελλοντικά την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών.

Σύντομα, η Αθήνα θα έχει ένα μητροπολιτικό Πάρκο, το οποίο θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα ζωής όλων όσοι κατοικούν στην πρωτεύουσα, η Ελλάδα θα αποκτήσει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις Βιβλιοθήκης και Λυρικής Σκηνής και όλος ο κόσμος θα μπορεί να θαυμάσει άλλο ένα κορυφαίο αρχιτεκτονικό δημιούργημα.

Τρία χρόνια μετά, για τη δημιουργία του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχουν γίνει πολλά και αποφασιστικά βήματα. Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος παραμένει προσηλωμένο στην πραγματοποίηση αυτού του έργου, με σκοπό να προσφέρει στην Αθήνα, την Ελλάδα και τον κόσμο ολόκληρο ένα έργο ανεκτίμητης αξίας, ασύγκριτης κομψότητας και λειτουργικότητας.

Δείτε ακόμα

Κυριακή 25/02, 17:00

Ο Χρήστος Λούλης διαβάζει Αποσπάσματα από τον «Ερωτόκριτο» του Βιτσέντζου Κορνάρου

Περισσότερα