31 Μαΐου 2012

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (www.SNF.org) ανακοίνωσε σήμερα ότι ο Ιωάννης Τροχόπουλος, ειδικός σε θέματα βιβλιοθηκών και πρώην Διευθυντής της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας, διορίστηκε ως ο πρώτος Γενικός Διευθυντής και Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε. (ΚΠΙΣΝ). Ο κύριος Τροχόπουλος θα αναλάβει τη διεύθυνση του Κέντρου από την 1η Ιουνίου 2012.
Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε. είναι ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός που είναι επιφορτισμένος με τον προγραμματισμό, την κατασκευή και τη μελλοντική λειτουργία του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Κέντρο, το οποίο κατασκευάζεται στο θαλάσσιο μέτωπο της Αθήνας, θα περιλαμβάνει τα νέα κτίρια της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, καθώς και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.
Η ανάπτυξη του ΚΠΙΣΝ βρίσκεται πλέον σε κρίσιμο στάδιο, καθώς έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής κατασκευαστικής εταιρείας και οι κατασκευαστικές εργασίες αναμένονται να ξεκινήσουν το φθινόπωρο του 2012, ενώ οι εργασίες εκσκαφών βρίσκονται ήδη σε πλήρη εξέλιξη. Με την ολοκλήρωση του έργου να προγραμματίζεται για τα τέλη του 2015, είναι τώρα καιρός να στραφεί η προσοχή στις εργασιακές, λειτουργικές και προγραμματικές διαστάσεις του Κέντρου. Ο διορισμός γενικού διευθυντή είναι το επόμενο ζωτικό βήμα για την καθιέρωση του ΚΠΙΣΝ ως ένα παγκοσμίου επιπέδου πολιτιστικό και εκπαιδευτικό κέντρο.
«Ο Ιωάννης Τροχόπουλος είναι το ιδανικό πρόσωπο για να ηγηθεί της ανάπτυξης του σημαντικού αυτού Κέντρου Πολιτισμού», δήλωσε ο Ανδρέας Δρακόπουλος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.«Πρόκειται για διεθνώς αναγνωρισμένη αυθεντία σε θέματα βιβλιοθηκών, καθώς για 22 χρόνια, οδήγησε τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Βέροιας σε μία ξεχωριστή πορεία προς την πανελλαδική και διεθνή αναγνώριση, με αποκορύφωμα την απονομή του Βραβείου “Access to Learning” (Πρόσβαση στη Μάθηση) του Ιδρύματος Bill & Melinda Gates, το 2010. Μας δίνει μεγάλη χαρά που θα αναλάβει τώρα τη διεύθυνση του ΚΠΙΣΝ».
Με την αποδοχή της νέας του θέσης, ο Ιωάννης Τροχόπουλος δήλωσε:«Με συγκινεί βαθιά και με τιμά το γεγονός ότι θα είμαι μέρος της ομάδας που κάνει το μοναδικό αυτό έργο πραγματικότητα. Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος εντάσσεται στις δημιουργικές δυνάμεις της Ελλάδας. Μαζί, θα εργαστούμε με μεθοδικότητα, ευελιξία, αφοσίωση, φαντασία και επιμονή, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι το ΚΠΙΣΝ ανταποκρίνεται στα υψηλότερα πρότυπα και ότι θα γίνει το νέο σύμβολο ελπίδας για την Ελλάδα του αύριο».

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα του Ιωάννη Τροχόπουλου:

Ο Ιωάννης Τροχόπουλος, 52 ετών, γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Βέροια και υπηρέτησε ως Διευθυντής τηςΔημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας από το 1990 έως το 2012. Είναι κάτοχος Πτυχίου Νομικής (1982) του Τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μεταπτυχιακού διπλώματος M.Lib από το Πανεπιστήμιο της Ουαλίας, στο Ηνωμένο Βασίλειο (1990).
Από το 1994 έως το 2004 κατείχε τη θέση του εθνικού συντονιστή για έξι ευρωπαϊκά προγράμματα, τα MOBILE, PLDP, Publica, ISTAR, PULMAN, και CALIMERA. Από το 2004 έως το 2007 ήταν αρμόδιος για το συντονισμό του Light Project, το οποίο υλοποιήθηκε με χρηματοδότηση από το Interreg III C East. Από το 2007 έως το 2011 διαχειρίστηκε τα ευρωπαϊκά προγράμματα ENTITLE και UNTOLD, χρηματοδοτούμενα στο πλαίσιο του προγράμματος Grudvtiq, καθώς και τα ευρωπαϊκά έργα EDLocal και AccessIT, που έχουν ως θέμα την ανάπτυξη ψηφιακών βιβλιοθηκών. Μέχρι σήμερα συντονίζει την υλοποίηση των έργων AccessITPLUS και Εuropeana Awareness. Τον Αύγουστο του 2010, κατά τη διάρκεια του συνεδρίου IFLA στο Gothenburg της Σουηδίας, του απονεμήθηκε το ετήσιο βραβείο “Access to Learning” του Ιδρύματος Bill and Melinda Gates για λογαριασμό της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Βέροιας.
Το 2011, με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, δημιούργησε και έθεσε σε εφαρμογή ένα πρωτότυπο πανελλήνιο πρόγραμμα με τίτλο “Future Library”. Το πρόγραμμα ξεκίνησε με την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας σχετικά με την κατάσταση και τις ανάγκες των δημοτικών και δημόσιων βιβλιοθηκών της Ελλάδας, και συνεχίζεται με την υλοποίηση στοχευμένων δράσεων σε επιλεγμένες βιβλιοθήκες, με στόχο τη βελτίωσητης λειτουργίας τους και των προγραμμάτων που προσφέρουν στο κοινό. Ο γενικός σκοπός του προγράμματος είναι να βοηθήσει τις βιβλιοθήκες να αναλάβουν τον ρόλο αστικών κέντρων στις κοινότητές τους.

Σχετικά με το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε.

Ο Οργανισμός Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε. έχει δημιουργηθεί υπό τη νομική μορφή μη κερδοσκοπικής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, βάσει Σύμβασης που υπογράφηκε το Μάρτιο του 2009 ανάμεσα στο Ελληνικό Δημόσιο και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η Σύμβασηκυρώθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, σύμφωνα με το Νόμο 3785/2009. Ο σκοπός του οργανισμού είναι, αφενός, ο προγραμματισμός, η κατασκευή και ο εξοπλισμός του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και αφετέρου, η εποπτεία, η συντήρηση, η ασφάλεια, η οργάνωση και η λειτουργία του Κέντρου μετά την ολοκλήρωσή του, προκειμένου να διατηρείται σε εξαιρετική κατάσταση και να εκπληρώνει τους σκοπούς για τους οποίους ιδρύθηκε. Το Κέντρο Πολιτισμού περιλαμβάνει τις νέες εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, καθώς και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος.Κατά την υλοποίηση του Κέντρου Πολιτισμού, ο Οργανισμός βρίσκεται υπό τη διαχείριση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, το οποίο κατέχει τη μία και μοναδική μετοχή τουκαι διορίζει το Διοικητικό του Συμβούλιο. Κατά την παραπάνω περίοδο, τα έσοδα του Οργανισμού προέρχονται αποκλειστικά από συνεισφορές και δωρεές του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Με την ολοκλήρωση του έργου, η μοναδική μετοχή του Οργανισμού θα μεταφερθεί, μέσω δωρεάς του Ιδρύματος, στο Ελληνικό Δημόσιο. Το Ίδρυμα (συμπεριλαμβανομένου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΠΙΣΝ) θα αποσυρθεί και, από εκείνο το σημείο και έπειτα, δε θα έχει καμία συμμετοχή ή υποχρέωση σε σχέση με τη λειτουργία του Οργανισμού.

Δείτε ακόμα

Κυριακή 25/02, 17:00

Ο Χρήστος Λούλης διαβάζει Αποσπάσματα από τον «Ερωτόκριτο» του Βιτσέντζου Κορνάρου

Περισσότερα