Διαχείριση νερού

Το ΚΠΙΣΝ και το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο αυτάρκη ως προς τις ανάγκες τους σε νερό: γίνεται άρδευση των χώρων πρασίνου, εφαρμόζονται ειδικά συστήματα για το μη πόσιμο νερό αλλά και για το θαλασσινό νερό που χρησιμοποιείται στο Κανάλι. Συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται:

Περισσότερα
Water management - Εικόνα

Ενέργεια

Οι πρωτοβουλίες ενεργειακής αποδοτικότητας του ΚΠΙΣΝ οδηγούν στην κατά 40% μείωση της ενέργειας σε σχέση με το τι θα κατανάλωνε ένα παρόμοιο κτιριακό συγκρότημα χωρίς την εφαρμογή τους. Tα έξυπνα συστήματα θέρμανσης, κλιματισμού, φωτισμού έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να εξοικονομούν ενέργεια. Πιο συγκεκριμένα:

Περισσότερα
Ενέργεια - Εικόνα

Περιβαλλοντικές διακρίσεις

Το ΚΠΙΣΝ είναι το πρώτο πολιτιστικό έργο μεγάλης κλίμακας που επιτυγχάνει την πιστοποίηση LEED Platinum στην Ευρώπη. Η πιστοποίησή του ήταν το αποτέλεσμα της πρωτοποριακής αρχιτεκτονικής και της ενσωμάτωσης ενεργητικών και παθητικών τεχνολογιών που το καθιστούν ένα από τα πιο περιβαλλοντικά βιώσιμα κτίρια στον κόσμο. H πιστοποίηση LEED του US Green Building Council καλύπτει 6 βασικές πτυχές τόσο στο στάδιο σχεδιασμού όσο και στο στάδιο κατασκευής:

Περισσότερα
Περιβαλλοντικές διακρίσεις - Εικόνα

Βιώσιμη κινητικότητα

Για το ΚΠΙΣΝ, η βιώσιμη κινητικότητα αποτελεί σταθερό στόχο με κύριο όχημα την καλλιέργεια της ποδηλατικής κουλτούρας και τη χρήση του ποδηλάτου ως μέσου μετακίνησης, άσκησης και ψυχαγωγίας.  

Περισσότερα
Βιώσιμη κινητικότητα - Εικόνα

Ανακύκλωση

Το ΚΠΙΣΝ έχει αναπτύξει διαδικασίες που ενθαρρύνουν την ανακύκλωση τόσο από όσους εργάζονται σε αυτό, όσο και από τους επισκέπτες του. Το 2017 έγινε η αρχή των προγραμμάτων ανακύκλωσης στο ΚΠΙΣΝ με βάση τον διαχωρισμό στην πηγή των αποβλήτων. Σύμφωνα με το εκπονημένο Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, εγκαταστάθηκαν 15 διαφορετικές ροές ανακύκλωσης. Το κοινό μπορεί να ανακυκλώνει στο ΚΠΙΣΝ χαρτί, μέταλλο, και πλαστικό σε κάδους που υπάρχουν σε πολλά σημεία στον χώρο, γυαλί, μπαταρίες οικιακού τύπου καθώς και υφάσματα και ρούχα στους ειδικούς κάδους που έχουν τοποθετηθεί.

Περισσότερα
Recycling - Εικόνα

Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Μια έκταση 210 στρεμμάτων που καταλαμβάνει το 85% της συνολικής έκτασης του ΚΠΙΣΝ, προσφέρει ανάπαυλα από το τσιμέντο της πόλης και ευκαιρίες για μάθηση, αναψυχή και ξεκούραση για όλους.

Μάθε περισσότερα