Περιβάλλον - Εικόνα

Μέρος της στρατηγικής που αναπτύσσει το ΚΠΙΣΝ για τη βιωσιμότητα είναι η περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση του κοινού. Στο πλαίσιο αυτό έχουν αναπτυχθεί περιβαλλοντικά προγράμματα για σχολεία, αλλά και εργαστήρια για το περιβάλλον, την ενέργεια, την αρχιτεκτονική, την κηπουρική, για παιδιά και ενήλικες. 

Το 2017, 2.300 μαθητές και μαθήτριες νηπιαγωγείου, δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου επισκέφθηκαν το ΚΠΙΣΝ και συμμετείχαν με την τάξη τους στα ειδικά σχεδιασμένα σχολικά προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης που έχει αναπτύξει.

Περιβαλλοντικά προγράμματα του ΚΠΙΣΝ για σχολεία 

  • Με τη δύναμη της φύσης: Μέσα από διασκεδαστικά παιχνίδια έρευνας, μαθηματικούς γρίφους, πειράματα και παιχνίδια ρόλων, τα παιδιά ανακαλύπτουν τις καινοτομίες και τις λειτουργίες του ενεργειακού στεγάστρου, των πράσινων δωμάτων και των ποτιστικών δεξαμενών, καθώς και τον ρόλο τους στην καθημερινή λειτουργία του ΚΠΙΣΝ.
  • Η ηλιακή ενέργεια κι ένας κόσμος σε διαρκή κίνηση: Φύση, φυσικό περιβάλλον, μηχανές, κίνηση, ηλιακή ενέργεια, μετατροπή μορφών ενέργειας, τρόποι μεταφοράς της μηχανικής ενέργειας, αυτοματισμοί. Οι μαθητές προσεγγίζουν τα παραπάνω, δομώντας τις δικές τους μηχανικές κατασκευές, οι οποίες αποτελούν προσομοιώσεις πραγματικών μηχανών.
  • Μικροί κηπουροί: Το πρόγραμμα συστήνει στα παιδιά τη χλωρίδα του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος, τα ευαισθητοποιεί σχετικά με τη σημασία των χώρων πρασίνου στην καρδιά μιας πόλης και τα μυεί στην έννοια της βιωσιμότητας, μέσα από κινητικές δραστηριότητες, πρακτική κηπουρική και παιχνίδια ρόλων που προάγουν την προστασία του περιβάλλοντος.


Επιπλέον, 6.603 παιδιά και 4.613 ενήλικες συμμετείχαν σε 261 εργαστήρια με θέμα το περιβάλλον, την κηπουρική, την ενέργεια και την αρχιτεκτονική, τα οποία πραγματοποιήθηκαν το 2017.