Φωτογραφία από το κτίριο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Γενικές ερωτήσεις

 •  

  Το πρόγραμμα προσφέρεται μέσω αποκλειστικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για την Επανεκκίνηση & Ενίσχυση των Νέων.

  Η πρωτοβουλία Επανεκκίνηση & Ενίσχυση των Νέων του ΙΣΝ στοχεύει να συμβάλει στην αντιμετώπιση του υψηλού ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα, αποσκοπώντας στη δημιουργία καλύτερων προοπτικών εργασίας και νέων ευκαιριών ανάπτυξης δεξιοτήτων για όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα.

 •  

  Για όλους τους τύπους πρακτικής άσκησης:

  • Οι θέσεις είναι ανοιχτές σε νέους και νέες από 18 έως 35 ετών (ημερομηνία γέννησης 02/09/1985 – 01/09/2002) με δικαίωμα εργασίας στην Ελλάδα 
  • Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ισχύων Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
  • Για την υποβολή αίτησης απαιτείται η συμπλήρωση όλων των πεδίων της ηλεκτρονικής φόρμας
  • Επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας (έλεγχος μετά την κλήρωση) θεωρείται απαραίτητη
  • Ολοκληρωμένη υποχρεωτική εκπαίδευση
  • Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν ήδη συμμετάσχει σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του ΚΠΙΣΝ, καθώς και συγγενείς (έως και τρίτου βαθμού) εργαζομένων και Διοίκησης των ΚΠΙΣΝ ΑΕ, ΕΛΣ και ΕΒΕ δε μπορούν να υποβάλουν αίτηση
  • Όσα άτομα επιλεγούν θα χρειαστεί να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση για τη μη ύπαρξη καταδίκης για συγκεκριμένα αδικήματα που θα μπορούσαν να σχετιστούν με τη σκοπούμενη πρακτική άσκηση καθώς και για τη μη συγγένεια (έως και τρίτου βαθμού) με εργαζόμενους  και Διοίκηση των ΚΠΙΣΝ ΑΕ, ΕΛΣ και ΕΒΕ

  Επιπλέον προϋποθέσεις για πρακτική άσκηση - με γνώση αγγλικών (αφορά θέσεις πρακτικής άσκησης μόνο στην ΚΠΙΣΝ ΑΕ):

  • Πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας, για την οποία θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά το σχετικό έγγραφο πιστοποίησης για επίπεδο τουλάσχιστον Β2 (π.χ. FCE)

  Επιπλέον προϋποθέσεις για πρακτική άσκηση - με εκπαιδευτικά προσόντα (αφορά θέσεις πρακτικής άσκησης στην ΚΠΙΣΝ ΑΕ και σε συνεργασία με τις ΕΒΕ και ΕΛΣ):

  • Πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας είτε σε επίπεδο Β2 (π.χ. FCE) ή C1 που αποκτήθηκε από τον Σεπτέμβριο 2017 και μετά, είτε σε επίπεδο C2 (π.χ. CPE) χωρίς χρονολογικό περιορισμό – η σχετική πιστοποίηση θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά
  • Πτυχίο πανεπιστημίου ή τίτλος σπουδών από μεταλυκειακή επαγγελματική σχολή που απαιτεί τουλάχιστον τριετή φοίτηση, ή μεταπτυχιακός τίτλο σπουδών. Οι τίτλοι σπουδών θα πρέπει να αντιστοιχούν στα επιλεχθέντα πεδία ή να είναι συναφής – οι σχετικοί τίτλοι σπουδών θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά
 •  

  Ο επόμενος κύκλος πρακτικής άσκησης θα αρχίσει τον Σεπτέμβριο 2020 και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο 2021.

  Εάν κάποιος/α επιλαχόντας/ούσα αρχίσει την πρακτική άσκηση σε μετέπειτα ημερομηνία από την προκαθορισμένη, η λήξη του προγράμματος παραμένει Ιούνιο 2021. 

 •  

  Καθώς το πρόγραμμα προσφέρεται μέσω αποκλειστικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για την Επανεκκίνηση & Ενίσχυση των Νέων που στοχεύει να συμβάλει στην αντιμετώπιση του υψηλού ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα προσφέροντας επαγγελματική εμπειρία σε όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, με εξαίρεση μέχρι 10% των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης τα οποία θα έχουν την ευκαιρία παράτασης στη σύμβασή τους για ακόμα έξι μήνες, κατόπιν αξιολόγησης.

 •  

  Όσα άτομα συμμετέχουν στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης έχουν σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με την ΚΠΙΣΝ ΑΕ ως υπάλληλοι γραφείου. Τηρούνται όλες οι προβλέψεις της εργασιακής νομοθεσίας, περιλαμβανομένης και της ασφάλειας των εργαζομένων.

 •  

  Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης διαχωρίζεται στους παρακάτω τύπους ωραρίου, ανάλογα με το τμήμα απασχόλησης:

  • 40 ώρες/6 ημέρες/κυλιόμενο ωράριο (περιλαμβάνει και Σαββατοκύριακα)
  • 40 ώρες/5 ημέρες/κυλιόμενο ωράριο (περιλαμβάνει και Σαββατοκύριακα)
  • 40 ώρες/5 ημέρες/σταθερό ωράριο
 •  

  • 40 ώρες/6 ημέρες/κυλιόμενο ωράριο (περιλαμβάνει και Σαββατοκύριακα)
 •  

  Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ. Για τυχόν επιπλέον ερωτήσεις ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης internships@snfcc.org.

 •  

  Οι αποδοχές θα ανακοινωθούν σε επόμενο στάδιο της διαδικασίας.

 •  

  Το τμήμα Εξυπηρέτησης Επισκεπτών είναι υπεύθυνο για την υποδοχή και ευχάριστη εμπειρία όσων επισκέπτονται τους χώρους του ΚΠΙΣΝ. Επίσης, υποστηρίζει όλες τις εκδηλώσεις, δραστηριότητες και υπηρεσίες του ΚΠΙΣΝ, συντονίζει τις σχολικές επισκέψεις και την ενοικίαση ποδηλάτων, διεξάγει τις καθημερινές ξεναγήσεις καθώς και τα μαθήματα Η/Υ σε ανθρώπους 65 ετών και άνω.

  H oμάδα Διοικητικής Υποστήριξης (Back Of House) του ΚΠΙΣΝ αναλαμβάνει την εξυπηρέτηση των επισκεπτών του ΚΠΙΣΝ μέσω τηλεφωνικής και γραπτής επικοινωνίας. Συγκεκριμένα, χειρίζεται το τηλεφωνικό κέντρο καθώς και την ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω email και facebook inbox καθώς και τις ηλεκτρονικές κρατήσεις για τις εκδηλώσεις του ΚΠΙΣΝ. Τέλος η ομάδα έχει την εποπτεία της εύρυθμης λειτουργίας των γραφείων της Διοίκησης της ΚΠΙΣΝ ΑΕ (προμήθειες, γραφική ύλη, εξωτερική αλληλογραφία, διαχείριση ραντεβού, κτλ).

Ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης

 •  

  Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τις 32 θέσεις πρακτικής άσκησης στην Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ΑΕ (ΚΠΙΣΝ ΑΕ) σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) και την Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ) θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020, στις 14.00 το μεσημέρι. 

  Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τις 62 θέσεις πρακτικής άσκησης στην Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ΑΕ (ΚΠΙΣΝ ΑΕ) ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020, στις 14.00 το μεσημέρι. 


 • Για τις 32 θέσεις πρακτικής άσκησης στην Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ΑΕ (ΚΠΙΣΝ ΑΕ) σε συνεργασία με την ΕΒΕ και την ΕΛΣ, κάθε υποψήφιος/α μπορεί στον τύπο ΙΙ: πρακτική άσκηση - με εκπαιδευτικά προσόντα, να καταθέσει υποψηφιότητα για έως τρία (3) πεδία σπουδών, εφόσον διαθέτει τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών, τους οποίους θα πρέπει να υποβάλει ηλεκτρονικά, σε μια ενιαία φόρμα.

  Κάθε ενδιαφερόμενος που θέτει υποψηφιότητα για τον τύπο Ι, δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για τον τύπο ΙΙ.

 •  

  Για την συμμετοχή στον τύπο πρακτικής άσκησης – με εκπαιδευτικά προσόντα, απαιτείται:

  • Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών από τη Γραμματεία της σχολής. Το πτυχίο θα πρέπει να είναι από μεταλυκειακή επαγγελματική σχολή που απαιτεί τουλάχιστον τριετή φοίτηση, ή μεταπτυχιακός τίτλο σπουδών.
  • Πιστοποίηση γνώσης αγγλικών είτε για επίπεδο Β2 (π.χ. FCE) ή C1 που έχει αποκτηθεί από τον Σεπτέμβριο 2017 και μετά, είτε για επίπεδο C2 χωρίς χρονικό περιορισμό.

  Τα έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά, στη φόρμα της αίτησης.

 •  

  Για την συμμετοχή στον τύπο πρακτικής άσκησης – με εκπαιδευτικά προσόντα, θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει τις σπουδές σας, καθώς απαιτείται αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών από τη Γραμματεία της σχολής. Το πτυχίο θα πρέπει να είναι από μεταλυκειακή επαγγελματική σχολή που απαιτεί τουλάχιστον τριετή φοίτηση, ή μεταπτυχιακός τίτλο σπουδών. Επίσης, θα πρέπει να διαθέτετε πιστοποίηση γνώσης αγγλικών είτε για επίπεδο Β2 (π.χ. FCE) ή C1 που έχει αποκτηθεί από τον Σεπτέμβριο 2017 και μετά, είτε για επίπεδο C2 χωρίς χρονικό περιορισμό.

 •  

  Α. Για επίπεδο Β2 (π.χ. FCE) γίνονται δεκτά τα κάτωθι πιστοποιητικά αγγλικής γλωσσομάθειας:

  - First Certificate in English (FCE) του Πανεπιστημίου Cambridge.

  - Bulats English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου του Cambridge.

  - International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 5,5 έως 6,5.

  - Business English Certificate – Vantage (BEC Vantage) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).

  - (ECCE) - Examination for the Certificate of Competency in English του Πανεπιστημίου Michigan.

  - London Tests of English Level 3 - Upper Intermediate Communication - του Edexcel ή

  Pearson Test of English General Level 3 Upper - Intermediate Communication - του Edexcel ή

  Edexcel Level I Certificate in ESOL International (CEF B2).

  - Certificate in Integrated Skills in English ISE II του Trinity College London.

  - City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening)-Communicator - και City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (spoken) -Communicator - (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή

  City & Guilds Certificate in International ESOL - Communicator - και City & Guilds Certificate in International Spoken ESOL - Communicator - (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).

  - Test of English for International Communication (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του Educational Testing Service/Chauncey, USA.

  - EDI Level 1 Certificate in ESOL International  JETSET Level 5 (CEF B2) ή

  Pearson EDI Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) ή

  Pearson LCCI Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2).

  - Pearson LCCI EFB Level 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία  εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).

  - Pearson LCCI EFB Level 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό “Distinction” ή “Credit”).

  - OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2) (μέχρι 31/8/2009).

  - Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2).

  - ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).

  - Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC): CEF B2.

  - Test of Interactive English, B2+ Level (ACELS).

  - Test of Interactive English, B2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, B2 Level (Gatehouse Awards).

  - NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2).

  - AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).

  - Michigan English Language Assessment Battery (MELAB) βαθμολογία από 80 έως 90 του Cambridge Michigan Language Assessments.

  - Michigan English Test (MET) βαθμολογία από 157 έως 189 του Cambridge Michigan Language Assessments.

  - LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2).

  - GA Level 1 Certificate in ESOL International – (CEFR: B2).

  - Β2 - LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Communicator B2) και Β2 - LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Speaking) (Communicator B2) (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της  καλής γνώσης).

  Σημειώνεται ότι για τους υποψηφίους και τις υποψήφιες πρακτικής άσκησης με εκπαιδευτικά προσόντα, η πιστοποίηση για επίπεδο Β2/C1 ισχύει μόνο αν έχει αποκτηθεί από τον Σεπτέμβριο 2017 και έπειτα.

   

  Β. Για επίπεδο C2 (π.χ. CPE) γίνονται δεκτά τα κάτωθι πιστοποιητικά αγγλικής γλωσσομάθειας και δεν υπάρχει χρονολογικός περιορισμός ως προς την ημερομηνία απόκτησης:

  - Certificate of Proficiency in English (CPE) του Πανεπιστημίου Cambridge.

  - Bulats English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου του Cambridge.

  - International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 8,5 και άνω.

  - ECPE - Examination for the Certificate of Proficiency in English του Πανεπιστημίου Michigan.

  - London Tests of English level 5 - Proficient Communication του Edexcel, ή

  Pearson Test of English general level 5 - Proficient Communication - του Edexcel ή

  Edexcel level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2).

  - ISE IV Integrated Skills in English level 3 Certificate in ESOL International του Trinity College London.

  - City & Guilds level 3 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) - Mastery - και City & Guilds level 3 Certificate in ESOL International (Spoken) - Mastery - (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης), ή

  City & Guilds Certificate in International ESOL - Mastery - και City & Guilds Certificate in International Spoken ESOL - Mastery - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).

  - EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2), ή

  Pearson EDI level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) ή

  Pearson LCCI level 3 Certificate in ESOL International (CEFR C2).

  - Pearson LCCI EFB level 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό “Distinction” ή “Credit”).

  - OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2) (μέχρι 31/8/2009).

  - Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2).

  - ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).

  - Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP): CEF C2.

  - Test of Interactive English, C2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C2 Level (Gatehouse Awards).

  - NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2).

  - AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).

  - LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2).

  - GA Level 3 Certificate in ESOL International – (CEFR: C2).

  - C2 - LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (listening, reading, writing) (MasteryC2) και C2- LanguageCert  Level 3 Certificate in ESOL International  (Speaking)  (Mastery C2) (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).

   

  Γ. Σε περίπτωση που ένας υποψήφιος/μία υποψήφια δεν διαθέτει κάποιο από τα προαναφερθέντα πιστοποιητικά αγγλικής γλωσσομάθειας, ωστόσο είναι πτυχιούχος από αγγλόφωνο πανεπιστήμιο, μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, επισυνάπτοντας στο πεδίο πιστοποίησης αγγλικής γλωσσομάθειας το πτυχίο από το αγγλόφωνο πανεπιστήμιο. Επίσης, μπορεί να συμμετάσχει αν διαθέτει Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.

 •  

  Ναι. Στη διαδικασία δεν μπορούν να συμμετάσχουν άτομα που έχουν ήδη πραγματοποιήσει το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του ΚΠΙΣΝ, καθώς και συγγενείς (έως και τρίτου βαθμού) εργαζομένων και Διοίκησης της ΚΠΙΣΝ ΑΕ, ΕΒΕ και ΕΛΣ.

 •  

  Με την επιτυχή αποστολή της αίτησης θα φανεί μήνυμα στην οθόνη της φόρμας και ο υποψήφιος/η υποψήφια θα λάβει επιβεβαιωτικό email. Εάν δεν λάβει καμία επιβεβαίωση θα πρέπει να υποβάλει την αίτηση ξανά.

   

 •  

  Προκειμένου να διατηρηθεί το αδιάβλητο της διαδικασίας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής εκ νέου της αίτησης ή συμπληρωματικών στοιχείων, οπότε παρακαλείσθε να έχετε ελέγξει λεπτομερώς όλες τις σχετικές πληροφορίες και επιλογές πριν την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης.

Ερωτήσεις σχετικά με την διαδικασία επιλογής

 •  

  Έξι (6) υποψήφιοι, καθώς και εννέα (9) επιλαχόντες, θα κληρωθούν παρουσία συμβολαιογράφου για τις τρεις (3) διαθέσιμες θέσεις.

  Για τους έξι (6) υποψήφιους που θα κληρωθούν, θα ακολουθήσουν προσωπικές διαδικτυακές συνεντεύξεις με στελέχη των φορέων.

  Σε περίπτωση που κάποιοι κληρωθέντες υποψήφιοι δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, θα αντικατασταθούν από επιλαχόντες υποψήφιους, με τη σειρά με την οποία έχουν κληρωθεί.

  Κάθε ενδιαφερόμενος που θέτει υποψηφιότητα για τον τύπο Ι, δεν μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για τον τύπο ΙΙ.

 • Θα γίνει έλεγχος των τίτλων σπουδών των υποψήφιων και θα ακολουθήσει σειρά κληρώσεων (μία για κάθε πεδίο), ενώπιον συμβολαιογράφου, μεταξύ των υποψήφιων που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

  Για κάθε πεδίο σπουδών, ο αριθμός που θα κληρώνεται θα είναι τριπλάσιος του συνόλου των διαθέσιμων θέσεων, με εξαίρεση τα πεδία όπου υπάρχει μόνο μία διαθέσιμη θέση και θα κληρωθούν πέντε (5) υποψήφιοι ανά πεδίο. Συνεπώς, ενενήντα τρεις (93) υποψήφιοι θα κληρωθούν συνολικά από τα δέκα (10) πεδία σπουδών.

  Επιπλέον, θα κληρωθούν, εξήντα ένα (61) επιλαχόντες, δηλαδή δύο (2) επιλαχόντες ανά διαθέσιμη θέση, με εξαίρεση τα πεδία όπου υπάρχει μόνο μία διαθέσιμη θέση και θα κληρωθούν τρεις (3) επιλαχόντες ανά πεδίο.

  Θα ακολουθήσει ενδελεχής επανέλεγχος των τίτλων σπουδών και των λοιπών προϋποθέσεων για τους υποψήφιους που έχουν κληρωθεί. Όσοι δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις ή δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα αντικατασταθούν από επιλαχόντες υποψήφιους, με τη σειρά με την οποία έχουν κληρωθεί.

 •  

  Τα αποτελέσματα της κλήρωσης θα δημοσιευθούν στην σελίδα SNFCC.org/about/internships στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ.

  Οι κληρωθέντες θα ενημερωθούν και από e-mail με σύνδεσμο για την ηλεκτρονική (online) κράτηση ώρας και ημέρας για την προσωπική διαδικτυακή συνέντευξή τους.