Φωτογραφία από το κτίριο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Γενικές ερωτήσεις

 •  

  Το πρόγραμμα προσφέρεται μέσω αποκλειστικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για την Επανεκκίνηση & Ενίσχυση των Νέων, η οποία στοχεύει να συμβάλει στην αντιμετώπιση του υψηλού ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα, αποσκοπώντας στη δημιουργία καλύτερων προοπτικών εργασίας και νέων ευκαιριών ανάπτυξης δεξιοτήτων για όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα.

   

 •  

  Για όλους τους τύπους πρακτικής άσκησης:

  • Οι θέσεις είναι ανοιχτές σε νέους έως 35 ετών (ημερομηνία γέννησης 02/06/1985 – 01/06/2003) με δικαίωμα εργασίας στην Ελλάδα
  • Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι να υπάρχει ισχύων Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
  • Για την υποβολή αίτησης απαιτείται η συμπλήρωση όλων των πεδίων της ηλεκτρονικής φόρμας
  • Επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας  θεωρείται απαραίτητη (έλεγχος μετά την κλήρωση)
  • Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν ήδη συμμετάσχει σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του ΚΠΙΣΝ, καθώς και συγγενείς (έως και τρίτου βαθμού) μόνιμου προσωπικού των φορέων του ΚΠΙΣΝ, δε μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης της ΚΠΙΣΝ ΑΕ σε συνεργασία με την ΕΒΕ και την ΕΛΣ
  • Όσοι επιλεγούν θα χρειαστεί να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση για τη μη ύπαρξη καταδίκης για συγκεκριμένα αδικήματα που θα μπορούσαν να σχετιστούν με τη σκοπούμενη πρακτική άσκηση καθώς και για τη μη συγγένεια (έως και τρίτου βαθμού) με μόνιμο προσωπικό των φορέων του ΚΠΙΣΝ

  Επιπλέον προϋποθέσεις για:

  Τύπος Ι. Πρακτική Άσκηση – χωρίς πτυχίο ή άλλα τυπικά εκπαιδευτικά προσόντα:

  • Ολοκληρωμένη υποχρεωτική εκπαίδευση

  Τύπος ΙΙ. Πρακτική Άσκηση – απαραίτητη γνώση αγγλικών:

  • Πιστοποιημένη γνώση* της αγγλικής γλώσσας για επίπεδο τουλάχιστον Β2 (π.χ. FCE)
  • Ολοκληρωμένη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (κατ’ ελάχιστον)

  Τύπος ΙΙΙ. Πρακτική Άσκηση – απαραίτητο πτυχίο & γνώση αγγλικών:

  • Πιστοποιημένη γνώση* της αγγλικής γλώσσας για:
   • Είτε επίπεδο C2 (π.χ. CPE) χωρίς χρονολογικό περιορισμό
   • ή C1 (π.χ. CAE) / Β2 (π.χ. FCE) το οποίο αποκτήθηκε από 01/06/2018 και μετά
   • Για τη γνώση αγγλικών γίνεται επίσης δεκτό πτυχίο από αγγλόφωνο πανεπιστήμιο όπου η πλειοψηφία ή όλα τα μαθήματα (εκτός εξαιρέσεων, π.χ. ξένη γλώσσα) πραγματοποιούνται στα αγγλικά
  • Πτυχίο πανεπιστημίου* ή τίτλος σπουδών από μεταλυκειακή επαγγελματική σχολή που απαιτεί τουλάχιστον τριετή φοίτηση, ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών. Ο τίτλος θα πρέπει να αντιστοιχεί στα επιλεχθέντα τμήματα, ή να είναι συναφής

  *Ηλεκτρονική υποβολή του εγγράφου πιστοποίησης αγγλικής γνώσης και τίτλου σπουδών στα αντίστοιχα πεδία της φόρμας αίτησης

   

 •  

  Ο επόμενος κύκλος πρακτικής άσκησης θα αρχίσει τον Ιούλιο 2021 και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο 2022.
  Οι ημερομηνίες διεξαγωγής του προγράμματος 2021-2022 έχουν μεταβληθεί, λόγω των συνθηκών της πανδημίας.

  Εάν κάποιος/α επιλαχόντας/ούσα αρχίσει την πρακτική άσκηση σε μετέπειτα ημερομηνία (λόγω αντικατάστασης) από την προκαθορισμένη, η λήξη του προγράμματος παραμένει τον Ιούνιο 2022. 

   

   

   

 •  

  Καθώς το πρόγραμμα προσφέρεται μέσω αποκλειστικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για την Επανεκκίνηση & Ενίσχυση των Νέων που στοχεύει να συμβάλει στην αντιμετώπιση του υψηλού ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα προσφέροντας επαγγελματική εμπειρία σε όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, με εξαίρεση μέχρι 10% των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης τα οποία θα έχουν την ευκαιρία παράτασης στη σύμβασή τους για ακόμα έναν κύκλο πρακτικής, κατόπιν αξιολόγησης.

   

 •  

  Όσα άτομα συμμετέχουν στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης έχουν σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με την ΚΠΙΣΝ ΑΕ ως υπάλληλοι γραφείου. Τηρούνται όλες οι προβλέψεις της εργασιακής νομοθεσίας, περιλαμβανομένης και της ασφάλειας των εργαζομένων.

   

 •  

  Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης διαχωρίζεται στους παρακάτω τύπους ωραρίου, ανάλογα με το τμήμα απασχόλησης:

  • 40 ώρες/6 ημέρες/κυλιόμενο ωράριο (περιλαμβάνει και Σαββατοκύριακα)
  • 40 ώρες/5 ημέρες/κυλιόμενο ωράριο (περιλαμβάνει και Σαββατοκύριακα)
  • 40 ώρες/5 ημέρες/σταθερό ωράριο

   

 •  

  Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ. Για τυχόν επιπλέον ερωτήσεις ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης internships@snfcc.org.

   

 •  

  Οι αποδοχές θα ανακοινωθούν σε επόμενο στάδιο της διαδικασίας.

   

Ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης

 •  

  Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τις 94 θέσεις πρακτικής άσκησης στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) για πρακτική άσκηση στην ΚΠΙΣΝ ΑΕ αλλά και για συμμετοχή σε Projects σε συνεργασία με την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) και την Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ) θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021, στις 14.00 (ώρα Ελλάδος). 

 •  

  Όλοι οι υποψήφιοι στον Τύπο ΙΙΙ. Πρακτική Άσκηση – απαραίτητο πτυχίο & γνώση αγγλικών, δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση σε έως δύο (2) τμήματα (εφόσον διαθέτουν τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών, τους οποίους θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά, σε μια ενιαία φόρμα) και επιπλέον στο πεδίο #11 για τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Επισκεπτών.

   

 •  

  Για την συμμετοχή στον Τύπο ΙΙΙ. Πρακτική Άσκηση – απαραίτητο πτυχίο & γνώση αγγλικών, απαιτείται:

  • Πτυχίο πανεπιστημίου* ή τίτλος σπουδών από μεταλυκειακή επαγγελματική σχολή που απαιτεί τουλάχιστον τριετή φοίτηση, ή μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών. Ο τίτλος θα πρέπει να αντιστοιχεί στα επιλεχθέντα τμήματα, ή να είναι συναφής. Γίνεται δεκτή και βεβαίωση περάτωσης σπουδών από τη Γραμματεία της σχολής
  • Πιστοποιημένη γνώση* της αγγλικής γλώσσας για:
   • Είτε για επίπεδο C2 (π.χ. CPE) χωρίς χρονολογικό περιορισμό
   • ή για επίπεδο C1 (π.χ. CAE) / Β2 (π.χ. FCE) το οποίο αποκτήθηκε από 01/06/2018 και μετά
   • Για τη γνώση αγγλικών γίνεται επίσης δεκτό πτυχίο από αγγλόφωνο πανεπιστήμιο όπου η πλειοψηφία ή όλα τα μαθήματα (εκτός εξαιρέσεων, π.χ. ξένη γλώσσα) πραγματοποιούνται στα αγγλικά

  *Τα έγγραφα θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά, στη φόρμα της αίτησης

   

 •  

  Σύντομες περιγραφές των τμημάτων και την ενδεικτική αντιστοίχισή τους με πεδία σπουδών, μπορείτε να βρείτε στην προκήρυξη που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ.

  Όλοι οι υποψήφιοι στον Τύπο ΙΙΙ πρακτικής άσκησης, δικαιούνται να υποβάλουν αίτηση σε έως δύο τμήματα και επιπλέον στην κατηγορία #11 για τη Διεύθυνση Εξυπηρέτησης Επισκεπτών (με εκπαιδευτικά προσόντα).

 •  

  Για επίπεδο Β2 (π.χ. FCE) γίνονται δεκτά τα κάτωθι πιστοποιητικά αγγλικής γλωσσομάθειας:
   •First Certificate in English του Πανεπιστημίου Cambridge ή του Cambridge Assessment English ή First Certificate in English του Cambridge Assessment English overall score 160-179.
  •Certificate in Advanced English του Cambridge Assessment English overall score 160-179.
  •Bulats English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου του Cambridge ή του Cambridge Assessment English (για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως και 19/11/2019).
  •International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή του Cambridge Assessment English – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 5,5 έως 6,5.
  •Business English Certificate – Vantage (BEC Vantage) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το Cambridge Assessment English ή Business English Certificate Vantage του Cambridge Assessment English overall score 160-179.
  •Business English Certificate Preliminary του Cambridge Assessment English overall score 160-170.
  •Preliminary English Test του Cambridge Assessment English overall score 160-170.
  •(ECCE)- Examination for the Certificate of Competency in English του Πανεπιστημίου Michigan (Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA) ή του Michigan Language Assessment.
  •London Tests of English Level 3 - Upper Intermediate Communication - του Edexcel ή
  Pearson Test of English General Level 3 Upper - Intermediate Communication - του Edexcel ή
  Edexcel Level I Certificate in ESOL International (CEF B2).
  •Certificate in Integrated Skills in English ISE II του Trinity College London.
  •City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening)-Communicator - και City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (spoken) -Communicator - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή
  City & Guilds Certificate in International ESOL - Communicator - και City & Guilds Certificate in International Spoken ESOL - Communicator - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).
  •Test of English for International Communication (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του Educational Testing Service/Chauncey, USA.
  •EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ή
  Pearson EDI Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) ή
  Pearson LCCI Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2).
  •Pearson LCCI EFB Level 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία  εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).
  •Pearson LCCI EFB Level 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό “Distinction” ή “Credit”).
  •OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2) (μέχρι 31/8/2009).
  •Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2).
  •ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).
  •Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC): CEF B2.
  •Test of Interactive English, B2+ Level (ACELS).
  •Test of Interactive English, B2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, B2 Level (Gatehouse Awards).
  •NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2).
  •AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).
  •Michigan English Language Assessment Battery (MELAB) βαθμολογία από 80 έως 90 του Cambridge Michigan Language Assessments.
  •ΜΕΤ - Michigan English Test (Ενότητες: Listening, Reading, Speaking) βαθμολογία από 157 έως 189 του Michigan Language Assessment ή Cambridge Michigan Language Assessments- CaMLA ή
  • ΜΕΤ - Michigan English Test (Ενότητες: Listening, Reading ή Listening, Reading, Speaking, Writing) βαθμολογία από 53 έως 63 του Michigan Language Assessment
  •LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2).
  •GA Level 1 Certificate in ESOL International – (CEFR: B2) ή GA Level 1 Certificate in ESOL International (Classic B2).
  •Β2 - LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Communicator B2) και Β2 - LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Speaking) (Communicator B2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της  καλής γνώσης).
  •Open College Network West Midlands Level 1 Certifi cate in ESOL International (CEFR B2).
  ΕΠΙΣΗΣ η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με:
  •κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2
  •απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης. 

   

  Σημειώνεται ότι για τον Τύπο ΙΙΙ. Πρακτική Άσκηση: απαραίτητο πτυχίο & γνώση αγγλικών, το πιστοποιητικό αγγλικής γλωσσομάθειας για επίπεδο Β2 ή C1, θα πρέπει να έχει ληφθεί από τον Ιούνιο 2018 και μετά. 

   

 •  

  Για επίπεδο C1 (π.χ. CAE) γίνονται δεκτά τα κάτωθι πιστοποιητικά αγγλικής γλωσσομάθειας:
  •Certificate in Advanced English (CAE) του Πανεπιστημίου του Cambridge ή του Cambridge Assessment English ή Certificate in Advanced English του Cambridge Assessment English overall score 180-199.
  •Certificate of Proficiency in English του Cambridge Assessment English overall score 180-199.
  • First Certificate in English του Cambridge Assessment English overall score 180-190.
  •Bulats English Language Test, βαθμολογία 75-89, του Πανεπιστημίου του Cambridge ή του Cambridge Assessment English (για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως και 19/11/2019).
  •International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το Cambridge Assessment English – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 7 έως 8.
  •Business English Certificate – Higher (BEC Higher) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το Cambridge Assessment English ή Business English Certificate Higher του Cambridge Assessment English overall score 180-199.
  •Business English Certificate Vantage του Cambridge Assessment English overall score 180-190.
  •London Tests of English Level 4 -Advanced Communication - του Edexcel ή
  Pearson Test of English General Level 4 -Advanced Communication - του Edexcel ή
  Edexcel Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1).
  •Certificate in Integrated Skills in English ISE III του Trinity College London.
  •City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) - Expert - και City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (spoken) - Expert - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης) ή
  City & Guilds Certificate in International ESOL -Expert - και City & Guilds Certificate in International Spoken ESOL - Expert - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).
  •Advanced Level Certificate in English (ALCE) του Hellenic American University (Manchester, ΝΗ-USA) και της Ελληνοαμερικανικής Ενώσεως.
  •Τest of English for International Communication (TOEIC), βαθμολογία από 785 έως 900 του Educational Testing Service/Chauncey, USA.
  •EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ή
  Pearson EDI level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1) ή
  Pearson LCCI level 2 Certificate in ESOL International (CEFR C1).
  •Pearson LCCI EFB Level 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία  εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).
  •Pearson LCCI EFB  Level 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό “Distinction” ή “Credit”).
  •OCNW Certificate in ESOL International at Level 2  (Common European Framework equivalent level C1) (μέχρι 31/8/2009).
  •Ascentis Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1).
  •ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1).
  •Test of Interactive English, C1 +  Level (ACELS).
  •Test of Interactive English, C1 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C1 Level (Gatehouse Awards).
  •NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1).
  •AIM Awards Level 2 Certificate in ESOL International (C1) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).
  •Michigan English Language Assessment Battery (MELAB) βαθμολογία από 91 έως 99 του  Cambridge Michigan Language Assessments (CaMLA).
  •ΜΕΤ - Michigan English Test (Ενότητες: Listening, Reading, Speaking) βαθμολογία από 190 έως 240 του Michigan Language Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS- CaMLA ή
  • ΜΕΤ- Michigan English Test (Ενότητες: Listening, Reading ή Listening, Reading, Speaking, Writing) βαθμολογία από 64 έως 80 του Michigan Language Assessment
  •LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1).
  •GA Level 2 Certificate in ESOL International – (CEFR: C1) ή GA Level 2 Certificate in ESOL International (Classic C1).
  •C1 - LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Expert C1) και C1 - LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Speaking) (Expert C1) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της πολύ καλής γνώσης).
  •Open College Network West Midlands Level 2 Certificate in ESOL International (CEFR C1).
  ΕΠΙΣΗΣ η πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1.

   

  Σημειώνεται ότι για τον Τύπο ΙΙΙ. Πρακτική Άσκηση: απαραίτητο πτυχίο & γνώση αγγλικών, το πιστοποιητικό αγγλικής γλωσσομάθειας για επίπεδο Β2 ή C1, θα πρέπει να έχει ληφθεί από τον Ιούνιο 2018 και μετά. 

   

 •  

  Για επίπεδο C2 (π.χ. CPE) γίνονται δεκτά τα κάτωθι πιστοποιητικά αγγλικής γλωσσομάθειας και δεν υπάρχει χρονολογικός περιορισμός ως προς την ημερομηνία απόκτησης:
  •Certificate of Proficiency in English (CPE) του Πανεπιστημίου Cambridge ή του Cambridge Assessment English ή Certificate of Proficiency in English Cambridge Assessment English overall score 200-230.
  •Bulats English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου του Cambridge ή του Cambridge Assessment English (για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως και 19/11/2019).
  •Business English Certificate Higher του Cambridge Assessment English overall score 200-210.
  • Certificate in Advanced English του Cambridge Assessment English overall score 200-210.
  •International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το Cambridge Assessment English– The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 8,5 και άνω.
  •ECPE - Examination for the Certificate of Proficiency in English του Πανεπιστημίου Michigan (Cambridge Michigan Language Assessments - CaMLA) ή του Michigan Language Assessment.
  •London Tests of English level 5 - Proficient Communication του Edexcel, ή
  Pearson Test of English general level 5 - Proficient Communication - του Edexcel ή
  Edexcel level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2).
  •ISE IV Integrated Skills in English level 3 Certificate in ESOL International του Trinity College London.
  •City & Guilds level 3 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) - Mastery - και City & Guilds level 3 Certificate in ESOL International (Spoken) - Mastery - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης), ή
  City & Guilds Certificate in International ESOL - Mastery - και City & Guilds Certificate in International Spoken ESOL - Mastery - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).
  •EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2), ή
  Pearson EDI level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) ή
  Pearson LCCI level 3 Certificate in ESOL International (CEFR C2).
  •Pearson LCCI EFB level 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό “Distinction” ή “Credit”).
  •OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2) (μέχρι 31/8/2009).
  •Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2).
  •ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).
  •Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP): CEF C2.
  •Test of Interactive English, C2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C2 Level (Gatehouse Awards).
  •NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2).
  •AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).
  •LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2).
  •GA Level 3 Certificate in ESOL International – (CEFR: C2) ή GA Level 3 Certificate in ESOL International (Classic C2).
  •C2 - LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (listening, reading, writing) (MasteryC2) και C2- LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International  (Speaking)  (Mastery C2) (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).
  •Open College Network West Midlands Level 3 Certificate in ESOL International (CEFR C2).
  ΕΠΙΣΗΣ η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους:
  •πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής,
  •πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής,
  •κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2,
  •απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. 

   

  Σε περίπτωση που ένας υποψήφιος/μία υποψήφια δεν διαθέτει κάποιο από τα προαναφερθέντα πιστοποιητικά αγγλικής γλωσσομάθειας, ωστόσο είναι πτυχιούχος από αγγλόφωνο πανεπιστήμιο, μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, επισυνάπτοντας στο πεδίο πιστοποίησης αγγλικής γλωσσομάθειας το πτυχίο από το αγγλόφωνο πανεπιστήμιο. Επίσης, μπορεί να συμμετάσχει αν διαθέτει Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.

   

 •  

  Στην κλήρωση θα συμμετάσχουν όλοι οι υποψήφιοι που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις και έχουν καταθέσει σωστά τα απαραίτητα έγγραφα ανά τύπο πρακτικής άσκησης. Η συμπλήρωση της ερώτησης αποτελεί κι αυτή υποχρεωτικό πεδίο για την συμμετοχή. 

   

 •  

  Θα πρέπει να ελέγξετε ότι έχετε συμπληρώσει σωστά όλα τα πεδία της αίτησης, ότι η απάντησή σας στην ελεύθερη ερώτηση είναι εντός του ορίου 100-200 λέξεων (πάνω από 100 και έως 200 λέξεις), καθώς και ότι το μέγεθος κάθε αρχείου που επισυνάπτετε είναι κάτω από 2ΜΒ.

   

  Επίσης, είναι σημαντικό στον Τύπο ΙΙΙ μην μετονομάζετε το πτυχίο σας ενώ το καταχωρείτε, αλλά να έχετε ξεχωριστά αντίγραφα στον υπολογιστή σας, το καθένα με τον αριθμό της εκάστοτε κατηγορίας. 

   

  Εάν δεν μπορείτε να καταχωρήσετε την αίτησή σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το internships@snfcc.org.

   

 •  

  Ναι. Στη διαδικασία δεν μπορούν να συμμετάσχουν άτομα που έχουν ήδη υπογράψει σύμβαση για πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του ΚΠΙΣΝ, καθώς και συγγενείς (έως και τρίτου βαθμού) μόνιμου προσωπικού των φορέων του ΚΠΙΣΝ.

 •  

  Με την επιτυχή αποστολή της αίτησης θα φανεί μήνυμα στην οθόνη της φόρμας και ο υποψήφιος/η υποψήφια θα λάβει επιβεβαιωτικό email. Εάν δεν λάβει καμία επιβεβαίωση θα πρέπει να υποβάλει την αίτηση ξανά.

   

 •  

  Δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής εκ νέου της αίτησης, ούτε αποστολής ή καταχώρησης συμπληρωματικών ή διορθωμένων στοιχείων, προκειμένου να διατηρηθεί το αδιάβλητο της διαδικασίας. Ως εκ τούτου, παρακαλείσθε να έχετε ελέγξει λεπτομερώς όλες τις σχετικές πληροφορίες και επιλογές πριν την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης.

   

Ερωτήσεις σχετικά με την διαδικασία επιλογής

 •  

  Είκοσι έξι (26) υποψήφιοι, καθώς και δεκαοκτώ (18) επιλαχόντες, θα κληρωθούν παρουσία συμβολαιογράφου για τις εννέα (9) διαθέσιμες θέσεις. 
  Για τους είκοσι επτά (27) υποψήφιους που προκύπτουν από τις κληρώσεις, θα ακολουθήσουν συνεντεύξεις με στελέχη των φορέων. Ένας (1) υποψήφιος προκύπτει από την προηγούμενη προκήρυξη πρακτικής άσκησης, όπως διευκρινίζεται στην παρούσα προκήρυξη. 
  Σε περίπτωση που κάποιοι κληρωθέντες υποψήφιοι δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, θα αντικατασταθούν από επιλαχόντες υποψήφιους, με τη σειρά με την οποία έχουν κληρωθεί. Σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι στον τύπο Ι, δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση σε άλλη κατηγορία πρακτικής άσκησης. 

 •  

  Δεκαέξι (16) υποψήφιοι, καθώς και τριάντα οκτώ (38) επιλαχόντες, θα κληρωθούν παρουσία συμβολαιογράφου για τις δεκαεννέα (19) διαθέσιμες θέσεις. Τρεις (3) υποψήφιοι προκύπτουν από την προηγούμενη προκήρυξη πρακτικής άσκησης, όπως διευκρινίζεται στην παρούσα προκήρυξη. 
  Σε περίπτωση που κάποιοι κληρωθέντες υποψήφιοι δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ή που μετά από σχετικό έλεγχο προκύψει ότι δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα αντικατασταθούν από επιλαχόντες υποψήφιους, με τη σειρά με την οποία έχουν κληρωθεί. 
  Διευκρινίζεται ότι κάθε ενδιαφερόμενος που θέτει υποψηφιότητα για τον τύπο ΙΙ, διατηρεί το δικαίωμα να θέσει υποψηφιότητα και για τον τύπο ΙΙΙ εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις, αλλά είναι υποχρεωτικό οι δύο υποψηφιότητες να δηλωθούν σε μια ενιαία φόρμα. 
   

 •  

  Θα γίνει έλεγχος των τίτλων σπουδών των υποψηφίων και θα ακολουθήσει σειρά κληρώσεων (μία για κάθε τμήμα), ενώπιον συμβολαιογράφου, μεταξύ των υποψηφίων που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.
  Για κάθε τμήμα, ο αριθμός που θα κληρώνεται θα είναι τριπλάσιος του συνόλου των διαθέσιμων θέσεων, με εξαίρεση τα τμήματα όπου υπάρχει μόνο μία διαθέσιμη θέση και θα κληρωθούν πέντε (5) υποψήφιοι ανά τμήμα. Συνεπώς, μαζί με τους κληρωθέντες της προηγούμενης προκήρυξης όπως διευκρινίζεται στην παρούσα προκήρυξη, διακόσιοι δέκα (210) υποψήφιοι θα προκύψουν από τις κληρώσεις των τριάντα (30) τμημάτων που αφορούν τον τύπο ΙΙΙ, ενώ είκοσι δύο (22) υποψήφιοι προκύπτουν από την προηγούμενη προκήρυξη πρακτικής άσκησης (σύνολο 232). 
  Επιπλέον, θα κληρωθούν, εκατόν σαράντα εννέα (149) επιλαχόντες, δηλαδή δύο (2) επιλαχόντες ανά διαθέσιμη θέση, με εξαίρεση τα τμήματα όπου υπάρχει μόνο μία διαθέσιμη θέση και θα κληρωθούν τρεις (3) επιλαχόντες ανά τμήμα.
  Θα ακολουθήσει ενδελεχής επανέλεγχος των τίτλων σπουδών και των λοιπών προϋποθέσεων για τους υποψήφιους που έχουν κληρωθεί. Όσοι δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις ή δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα αντικατασταθούν από επιλαχόντες υποψήφιους, με τη σειρά με την οποία έχουν κληρωθεί. 
  Για τους διακόσιους τριάντα δύο (232) υποψήφιους που προκύπτουν από τις κληρώσεις, θα ακολουθήσουν συνεντεύξεις με στελέχη της ΚΠΙΣΝ ΑΕ, της ΕΒΕ και της ΕΛΣ.
   

 •  

  Τα αποτελέσματα της κλήρωσης θα δημοσιευθούν στην σελίδα SNFCC.org/about/internships στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ.

  Οι κληρωθέντες θα ενημερωθούν και από e-mail με σύνδεσμο για την ηλεκτρονική (online) κράτηση ώρας και ημέρας για την προσωπική διαδικτυακή συνέντευξή τους.