Φωτογραφία από το κτίριο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Γενικές ερωτήσεις

 •  

  Το πρόγραμμα προσφέρεται μέσω αποκλειστικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για την Επανεκκίνηση & Ενίσχυση των Νέων.

  Η πρωτοβουλία Επανεκκίνηση & Ενίσχυση των Νέων του ΙΣΝ στοχεύει να συμβάλει στην αντιμετώπιση του υψηλού ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα, αποσκοπώντας στη δημιουργία καλύτερων προοπτικών εργασίας και νέων ευκαιριών ανάπτυξης δεξιοτήτων για όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα.

 •  

  Θέσεις πρακτικής άσκησης στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ), την Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ) και την Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ΑΕ (ΚΠΙΣΝ ΑΕ) Ιούνιος 2019 – Ιανουάριος 2020

  Για όλους τους τύπους πρακτικής άσκησης:

  • Οι θέσεις είναι ανοιχτές σε νέους και νέες από 18 έως 35 ετών (ημερομηνία γέννησης 1/6/1984 – 3/6/2001) με δικαίωμα εργασίας στην Ελλάδα
  • Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ισχύων Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
  • Για την υποβολή αίτησης απαιτείται η συμπλήρωση όλων των πεδίων
  • Επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας (έλεγχος μετά την κλήρωση) θεωρείται απαραίτητη
  • Ολοκληρωμένη υποχρεωτική εκπαίδευση
  • Άτομα τα οποία έχουν ήδη συμμετάσχει σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του ΚΠΙΣΝ, καθώς και συγγενείς (έως και τρίτου βαθμού) εργαζομένων και Διοίκησης των ΚΠΙΣΝ ΑΕ, ΕΛΣ και ΕΒΕ, δε μπορούν να υποβάλουν αίτηση
  • Όσα άτομα επιλεγούν θα χρειαστεί να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση για τη μη ύπαρξη καταδίκης για συγκεκριμένα αδικήματα που θα μπορούσαν να σχετιστούν με τη σκοπούμενη πρακτική άσκηση καθώς και για τη μη συγγένεια (έως και τρίτου βαθμού) με το προσωπικό και τη Διοίκηση των ΚΠΙΣΝ ΑΕ, ΕΛΣ και ΕΒΕ

  Επιπλέον προϋποθέσεις για πρακτική άσκηση τύπου ΙΙ:

  • Πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (π.χ. FCE) – η σχετική πιστοποίηση θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά.
  • Πτυχίο πανεπιστημίου ή τίτλο σπουδών από μεταλυκειακή επαγγελματική σχολή που απαιτεί τουλάχιστον τριετή φοίτηση, ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Ο τίτλος θα πρέπει να αντιστοιχεί στο/στα επιλεχθέν(τα) πεδία ή να είναι συναφής – οι σχετικοί τίτλοι σπουδών θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά

   

  Θέσεις πρακτικής άσκησης στην Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ΑΕ (ΚΠΙΣΝ ΑΕ) Ιούνιος 2019 – Ιανουάριος 2020

  Για όλους τους τύπους πρακτικής άσκησης:

  • Οι θέσεις είναι ανοιχτές σε νέους και νέες από 18 έως 35 ετών (ημερομηνία γέννησης 1/6/1984 – 3/6/2001) με δικαίωμα εργασίας στην Ελλάδα
  • Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της αίτησης είναι ο ισχύων Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)
  • Για την υποβολή αίτησης απαιτείται η συμπλήρωση όλων των πεδίων
  • Επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας (έλεγχος μετά την κλήρωση) θεωρείται απαραίτητη
  • Ολοκληρωμένη υποχρεωτική εκπαίδευση
  • Όσα άτομα επιλεγούν θα χρειαστεί να καταθέσουν Υπεύθυνη Δήλωση για τη μη ύπαρξη καταδίκης για συγκεκριμένα αδικήματα που θα μπορούσαν να σχετιστούν με τη σκοπούμενη πρακτική άσκηση, τη μη συμμετοχή τους σε προηγούμενο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στο ΚΠΙΣΝ καθώς και μη συγγένειας (έως και τρίτου βαθμού) με το προσωπικό και τη Διοίκηση στην ΚΠΙΣΝ ΑΕ

  Επιπλέον προϋποθέσεις για πρακτική άσκηση τύπου ΙΙ:

  • Πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας επιπέδου Β2 (π.χ. FCE) – η σχετική πιστοποίηση θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά
  • Ολοκληρωμένη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (κατ’ ελάχιστον)

  Επιπλέον προϋποθέσεις για πρακτική άσκηση τύπου ΙΙΙ:

  • Πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας είτε για επίπεδο Β2 (π.χ. FCE) που αποκτήθηκε από 01/06/2016 και μετά, είτε για επίπεδο C2 (π.χ. CPE) χωρίς χρονολογικό περιορισμό – η σχετική πιστοποίηση θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά
  • Πτυχίο πανεπιστημίου ή τίτλο σπουδών από μεταλυκειακή επαγγελματική σχολή που απαιτεί τουλάχιστον τριετή φοίτηση, ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Ο τίτλος θα πρέπει να αντιστοιχεί στο/στα επιλεχθέν(τα) πεδία ή να είναι συναφής – θα πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά οι σχετικοί τίτλοι σπουδών
 •  

  Ο επόμενος κύκλος πρακτικής άσκησης θα ξεκινήσει τον Ιούνιο 2019 και θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο 2020.

 •  

  Καθώς το πρόγραμμα προσφέρεται μέσω αποκλειστικής δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ), στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του για την Επανεκκίνηση & Ενίσχυση των Νέων που στοχεύει να συμβάλει στην αντιμετώπιση του υψηλού ποσοστού ανεργίας στην Ελλάδα προσφέροντας επαγγελματική εμπειρία σε όσο το δυνατόν περισσότερα άτομα, δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, με εξαίρεση μέχρι 10% των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης τα οποία θα έχουν την ευκαιρία παράτασης στη σύμβασή τους για ακόμα έξι μήνες, κατόπιν αξιολόγησης.

 •  

  Όσα άτομα συμμετέχουν στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης έχουν σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με την ΚΠΙΣΝ ΑΕ ως υπάλληλοι γραφείου. Τηρούνται όλες οι προβλέψεις της εργασιακής νομοθεσίας, περιλαμβανομένης και της ασφάλειας των εργαζομένων.

 •  

  Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης διαχωρίζεται στους παρακάτω τύπους ωραρίου, ανάλογα με το τμήμα απασχόλησης:

  40 ώρες/6 ημέρες/κυλιόμενο ωράριο (περιλαμβάνει και Σαββατοκύριακα)

  40 ώρες/5 ημέρες/κυλιόμενο ωράριο (περιλαμβάνει και Σαββατοκύριακα)

  40 ώρες/5 ημέρες/σταθερό ωράριο

 •  

  40 ώρες/6 ημέρες/κυλιόμενο ωράριο (περιλαμβάνει και Σαββατοκύριακα)

 •  

  Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μόνο μέσω της φόρμας στο SNFCC.org/internships. Για τυχόν επιπλέον ερωτήσεις ή διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης internships@snfcc.org.

 •  

  Οι αποδοχές θα ανακοινωθούν σε επόμενο στάδιο της διαδικασίας.

 •  

  Προκειμένου να διατηρηθεί το αδιάβλητο της διαδικασίας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής εκ νέου της αίτησης ή συμπληρωματικών στοιχείων, οπότε παρακαλείσθε να έχετε ελέγξει λεπτομερώς όλες τις σχετικές πληροφορίες και επιλογές πριν την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης.

 •  

  Το τμήμα Εξυπηρέτησης Επισκεπτών είναι υπεύθυνο για την υποδοχή και ευχάριστη εμπειρία όσων επισκέπτονται τους χώρους του ΚΠΙΣΝ. Επίσης, υποστηρίζει όλες τις εκδηλώσεις, δραστηριότητες και υπηρεσίες του ΚΠΙΣΝ, συντονίζει τις σχολικές επισκέψεις και την ενοικίαση ποδηλάτων, διεξάγει τις καθημερινές ξεναγήσεις καθώς και τα μαθήματα Η/Υ σε ανθρώπους 65 ετών και άνω.

  H oμάδα Διοικητικής Υποστήριξης (Back Of House) του ΚΠΙΣΝ αναλαμβάνει την εξυπηρέτηση των επισκεπτών του ΚΠΙΣΝ μέσω τηλεφωνικής και γραπτής επικοινωνίας. Συγκεκριμένα, χειρίζεται το τηλεφωνικό κέντρο καθώς και την ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω email και facebook inbox καθώς και τις ηλεκτρονικές κρατήσεις για τις εκδηλώσεις του ΚΠΙΣΝ. Τέλος η ομάδα έχει την εποπτεία της εύρυθμης λειτουργίας των γραφείων της Διοίκησης της ΚΠΙΣΝ ΑΕ (προμήθειες, γραφική ύλη, εξωτερική αλληλογραφία, διαχείριση ραντεβού, κτλ).

Ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία συμπλήρωσης της αίτησης

 •  

  Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τις 63 θέσεις πρακτικής άσκησης στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ), την Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ) και την Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ΑΕ (ΚΠΙΣΝ ΑΕ) ολοκληρώνεται στις 10 Απριλίου 2019 (14:00 ώρα Ελλάδας) και γίνονται δεκτές μόνο οι αιτήσεις που θα ληφθούν μέσω της φόρμας στο SNFCC.org/internships.

   

  Η περίοδος υποβολής αιτήσεων για τις 62 θέσεις πρακτικής άσκησης στην Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ΑΕ (ΚΠΙΣΝ ΑΕ) ολοκληρώθηκε στις 4 Μαρτίου 2019.

 •  

  Θέσεις πρακτικής άσκησης στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ), την Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ) και την Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ΑΕ (ΚΠΙΣΝ ΑΕ) Ιούνιος 2019 – Ιανουάριος 2020

  Τα άτομα που ενδιαφέρονται για τον τύπο ΙΙ πρακτικής άσκησης, μπορούν να καταθέσουν υποψηφιότητα για έως τρία (3) πεδία σπουδών, εφόσον διαθέτουν τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών, τους οποίους θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά, σε μια ενιαία φόρμα.

  Θέσεις πρακτικής άσκησης στην Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ΑΕ (ΚΠΙΣΝ ΑΕ) Ιούνιος 2019 – Ιανουάριος 2020

  Τα άτομα που ενδιαφέρονται για τον τύπο ΙΙΙ πρακτικής άσκησης, μπορούν να να καταθέσουν υποψηφιότητα σε 1 πεδίο σπουδών (#1-10) και στο πεδίο #11 για τα τμήματα Εξυπηρέτησης Επισκεπτών/ Διοικητικής Υποστήριξης (με εκπαιδευτικά προσόντα από οποιοδήποτε πεδίο σπουδών).

 •  

  Α. Για επίπεδο Β2 (π.χ. FCE) γίνονται δεκτά τα κάτωθι πιστοποιητικά αγγλικής γλωσσομάθειας:

  - First Certificate in English (FCE) του Πανεπιστημίου Cambridge.

  - Bulats English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου του Cambridge.

  - International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 5,5 έως 6,5.

  - Business English Certificate – Vantage (BEC Vantage) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES).

  - (ECCE) - Examination for the Certificate of Competency in English του Πανεπιστημίου Michigan.

  - London Tests of English Level 3 - Upper Intermediate Communication - του Edexcel ή

  Pearson Test of English General Level 3 Upper - Intermediate Communication - του Edexcel ή

  Edexcel Level I Certificate in ESOL International (CEF B2).

  - Certificate in Integrated Skills in English ISE II του Trinity College London.

  - City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening)-Communicator - και City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (spoken) -Communicator - (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή

  City & Guilds Certificate in International ESOL - Communicator - και City & Guilds Certificate in International Spoken ESOL - Communicator - (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).

  - Test of English for International Communication (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του Educational Testing Service/Chauncey, USA.

  - EDI Level 1 Certificate in ESOL International  JETSET Level 5 (CEF B2) ή

  Pearson EDI Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) ή

  Pearson LCCI Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2).

  - Pearson LCCI EFB Level 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία  εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).

  - Pearson LCCI EFB Level 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό “Distinction” ή “Credit”).

  - OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2) (μέχρι 31/8/2009).

  - Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2).

  - ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).

  - Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC): CEF B2.

  - Test of Interactive English, B2+ Level (ACELS).

  - Test of Interactive English, B2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, B2 Level (Gatehouse Awards).

  - NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2).

  - AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).

  - Michigan English Language Assessment Battery (MELAB) βαθμολογία από 80 έως 90 του Cambridge Michigan Language Assessments.

  - Michigan English Test (MET) βαθμολογία από 157 έως 189 του Cambridge Michigan Language Assessments.

  - LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2).

  - GA Level 1 Certificate in ESOL International – (CEFR: B2).

  - Β2 - LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Communicator B2) και Β2 - LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Speaking) (Communicator B2) (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της  καλής γνώσης).

  Σημειώνεται ότι για τους υποψηφίους και τις υποψήφιες του τύπου ΙΙΙ πρακτικής άσκησης με εκπαιδευτικά προσόντα στην ΚΠΙΣΝ ΑΕ, η πιστοποίηση για επίπεδο Β2 ισχύει μόνο αν έχει αποκτηθεί από 01/06/2016 και έπειτα.

   

  Β. Για επίπεδο C2 (π.χ. CPE) γίνονται δεκτά τα κάτωθι πιστοποιητικά αγγλικής γλωσσομάθειας και δεν υπάρχει χρονολογικός περιορισμός ως προς την ημερομηνία απόκτησης:

  - Certificate of Proficiency in English (CPE) του Πανεπιστημίου Cambridge.

  - Bulats English Language Test, βαθμολογία 90-100, του Πανεπιστημίου του Cambridge.

  - International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 8,5 και άνω.

  - ECPE - Examination for the Certificate of Proficiency in English του Πανεπιστημίου Michigan.

  - London Tests of English level 5 - Proficient Communication του Edexcel, ή

  Pearson Test of English general level 5 - Proficient Communication - του Edexcel ή

  Edexcel level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2).

  - ISE IV Integrated Skills in English level 3 Certificate in ESOL International του Trinity College London.

  - City & Guilds level 3 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) - Mastery - και City & Guilds level 3 Certificate in ESOL International (Spoken) - Mastery - (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης), ή

  City & Guilds Certificate in International ESOL - Mastery - και City & Guilds Certificate in International Spoken ESOL - Mastery - (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).

  - EDI Level 3 Certificate in ESOL International JETSET Level 7 (CEF C2), ή

  Pearson EDI level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2) ή

  Pearson LCCI level 3 Certificate in ESOL International (CEFR C2).

  - Pearson LCCI EFB level 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό “Distinction” ή “Credit”).

  - OCNW Certificate in ESOL International at Level 3 (Common European Framework equivalent level C2) (μέχρι 31/8/2009).

  - Ascentis Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2).

  - ESB Level 3 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C2).

  - Michigan State University – Certificate of English Language Proficiency (MSU – CELP): CEF C2.

  - Test of Interactive English, C2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C2 Level (Gatehouse Awards).

  - NOCN Level 3 Certificate in ESOL International (C2).

  - AIM Awards Level 3 Certificate in ESOL International (C2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).

  - LRN Level 3 Certificate in ESOL International (CEF C2).

  - GA Level 3 Certificate in ESOL International – (CEFR: C2).

  - C2 - LanguageCert Level 3 Certificate in ESOL International (listening, reading, writing) (MasteryC2) και C2- LanguageCert  Level 3 Certificate in ESOL International  (Speaking)  (Mastery C2) (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της άριστης γνώσης).

   

  Γ. Σε περίπτωση που ένας υποψήφιος/μία υποψήφια δεν διαθέτει κάποιο από τα προαναφερθέντα πιστοποιητικά αγγλικής γλωσσομάθειας, ωστόσο είναι πτυχιούχος από αγγλόφωνο πανεπιστήμιο, μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, επισυνάπτοντας στο πεδίο πιστοποίησης αγγλικής γλωσσομάθειας το πτυχίο από το αγγλόφωνο πανεπιστήμιο. Επίσης, μπορεί να συμμετάσχει αν διαθέτει Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή.

 •  

  Ναι. Στη διαδικασία δεν μπορούν να συμμετάσχουν άτομα που έχουν ήδη συμμετάσχει σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης του ΚΠΙΣΝ, καθώς και συγγενείς (έως και τρίτου βαθμού) εργαζομένων και Διοίκησης στην ΚΠΙΣΝ ΑΕ.

 •  

  Θέσεις πρακτικής άσκησης στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ), την Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ) και την Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ΑΕ (ΚΠΙΣΝ ΑΕ) Ιούνιος 2019 – Ιανουάριος 2020

  Για τον τύπο ΙΙ πρακτικής άσκησης, τα ενδιαφερόμενα άτομα μπορούν να καταθέσουν υποψηφιότητα για έως τρία (3) πεδία σπουδών, εφόσον διαθέτουν τους αντίστοιχους τίτλους σπουδών, τους οποίους θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά σε μια ενιαία φόρμα.

  Όσα άτομα θέσουν υποψηφιότητα για τον τύπο ΙΙ, δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για τον τύπο Ι και αντίστροφα.

   

  Θέσεις πρακτικής άσκησης στην Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ΑΕ (ΚΠΙΣΝ ΑΕ) Ιούνιος 2019 – Ιανουάριος 2020

  Κάθε ενδιαφερόμενος/η που πληροί τις προϋποθέσεις μπορεί να θέσει υποψηφιότητα στον τύπο ΙΙ και στον τύπο ΙΙΙ, αλλά είναι υποχρεωτικό οι δύο υποψηφιότητες να δηλωθούν σε μια ενιαία φόρμα. Άτομα που θα θέσουν υποψηφιότητα για τον τύπο ΙΙΙ πρακτικής άσκησης, μπορούν να καταθέσουν υποψηφιότητα σε 1 πεδίο σπουδών (#1-10) και στο πεδίο #11 για τα τμήματα Εξυπηρέτησης Επισκεπτών/ Διοικητικής Υποστήριξης (με εκπαιδευτικά προσόντα από οποιοδήποτε πεδίο σπουδών).

  Όσα άτομα θέσουν υποψηφιότητα για τους τύπους ΙΙ και ΙΙΙ, δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για τον τύπο Ι, και όσα για τον τύπο Ι, δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για τους τύπους ΙΙ και ΙΙΙ.

 •  

  Θέσεις πρακτικής άσκησης στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ), την Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ) και την Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ΑΕ (ΚΠΙΣΝ ΑΕ) Ιούνιος 2019 – Ιανουάριος 2020

  Φοιτητές/τριες που έχουν μόλις ολοκληρώσει τις σπουδές τους, μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα αναρτώντας ηλεκτρονικά τη βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών από τη Γραμματεία της σχολής.

   

  Θέσεις πρακτικής άσκησης στην Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ΑΕ (ΚΠΙΣΝ ΑΕ) Ιούνιος 2019 – Ιανουάριος 2020

  Οι φοιτητές/τριες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα μόνο για τους τύπους ΙΙ και ΙΙΙ πρακτικής άσκησης. Πιο συγκεκριμένα:

  • Οι φοιτητές/τριες που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους και δεν κρατούν κάποιον τίτλο σπουδών, μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα μόνο για τον τύπο ΙΙ πρακτικής άσκησης, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις αγγλικής γλωσσομάθειας. Φοιτητές/τριες που έχουν μόλις ολοκληρώσει τις σπουδές τους, μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα αναρτώντας ηλεκτρονικά τη βεβαίωση ολοκλήρωσης σπουδών από τη Γραμματεία της σχολής.
  • Οι φοιτητές/τριες μεταπτυχιακού που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους αλλά κρατούν πτυχίο πανεπιστημίου ή τίτλο σπουδών από μεταλυκειακή επαγγελματική σχολή που απαιτεί τουλάχιστον τριετή φοίτηση, μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα στους τύπους ΙΙ και ΙΙΙ πρακτικής άσκησης.
 •  

  Η απαρίθμηση των πεδίων σπουδών είναι ενδεικτική και ότι τα κριτήρια για τη συνάφεια του τίτλου σπουδών των υποψηφίων με το πεδίο σπουδών στο οποίο θέτουν υποψηφιότητα θα είναι ελαστικά.

 •  

  Με την επιτυχή αποστολή της αίτησης θα φανεί μήνυμα στην οθόνη της φόρμας και ο υποψήφιος/η υποψήφια θα λάβει επιβεβαιωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν δεν λάβει καμία επιβεβαίωση θα πρέπει να υποβάλει την αίτηση ξανά.

   

Ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία επιλογής

 •  

  Θέσεις πρακτικής άσκησης στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ), την Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ) και την Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ΑΕ (ΚΠΙΣΝ ΑΕ) Ιούνιος 2019 – Ιανουάριος 2020

  Τύπος Ι: Τρεις (3) θέσεις, οι οποίες αφορούν πρακτική άσκηση σε Διοικητικές Υπηρεσίες των φορέων. Η επιλογή για τις θέσεις αυτές θα γίνει μέσω κλήρωσης παρουσία συμβολαιογράφου, στην οποία θα συμμετάσχουν όσα άτομα ενδιαφέρονται, χωρίς να απαιτείται καμία εκπαιδευτική προϋπόθεση, ενώ θα ακολουθήσουν προσωπικές συνεντεύξεις με στελέχη των ΕΒΕ, ΕΛΣ και ΚΠΙΣΝ ΑΕ. Πιο συγκεκριμένα:

  • Έξι (6) υποψήφιοι/ες, καθώς και εννέα (9) επιλαχόντες/ούσες, θα κληρωθούν παρουσία συμβολαιογράφου για τις τρεις (3) διαθέσιμες θέσεις.
  • Για τους/τις έξι (6) υποψήφιους/ες που θα κληρωθούν, θα ακολουθήσουν συνεντεύξεις με στελέχη των φορέων.

  Τύπος ΙΙ: Εξήντα (60) θέσεις, οι οποίες αφορούν πρακτική άσκηση σε διάφορα τμήματα των φορέων. Η επιλογή για τις θέσεις αυτές θα γίνει μέσα από μία δεξαμενή υποψηφίων που θα προκύψει μέσω κληρώσεων παρουσία συμβολαιογράφου, ενώ για όλα τα πεδία, εκτός του πεδίου «Βιβλιοθηκονομία», θα ακολουθήσουν προσωπικές συνεντεύξεις με στελέχη των ΕΒΕ, ΕΛΣ και ΚΠΙΣΝ ΑΕ. Για αυτόν τον τύπο πρακτικής άσκησης τίθενται προϋποθέσεις εκπαιδευτικής επάρκειας, καθώς και πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

  • Θα γίνει έλεγχος των τίτλων σπουδών των υποψήφιων και θα ακολουθήσει σειρά κληρώσεων (μία για κάθε πεδίο), ενώπιον συμβολαιογράφου, μεταξύ των υποψήφιων που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.
  • Για το πεδίο «Βιβλιοθηκονομία» θα κληρωθούν παρουσία συμβολαιογράφου τριάντα οκτώ (38) υποψήφιοι/ες, καθώς και εβδομήντα έξι (76) επιλαχόντες/ούσες, για τις τριάντα οκτώ (38) διαθέσιμες θέσεις. Για το συγκεκριμένο πεδίο, θα γίνονται δεκτά μόνο πτυχία Βιβλιοθηκονομίας, και δεν θα ακολουθήσει διαδικασία συνεντεύξεων. Το ωράριο του συγκεκριμένου πεδίου είναι 40 ώρες εβδομαδιαία/6 ημέρες/κυλιόμενο ωράριο (περιλαμβάνει και Σαββατοκύριακα).
  • Για τα υπόλοιπα δέκα (10) πεδία σπουδών, ο αριθμός που θα κληρώνεται θα είναι τριπλάσιος του συνόλου των διαθέσιμων θέσεων, με εξαίρεση τα πεδία όπου υπάρχει μόνο μία διαθέσιμη θέση και θα κληρωθούν πέντε (5) υποψήφιοι/ες ανά πεδίο. Συνεπώς, εβδομήντα (70) υποψήφιοι/ες θα κληρωθούν συνολικά από τα δέκα (10) πεδία σπουδών, εκτός του πεδίου «Βιβλιοθηκονομία».
  • Επιπλέον, θα κληρωθούν, σαράντα έξι (46) επιλαχόντες/ούσες, δηλαδή δύο (2) επιλαχόντες/ούσες ανά διαθέσιμη θέση, με εξαίρεση τα πεδία όπου υπάρχει μόνο μία διαθέσιμη θέση και θα κληρωθούν τρεις (3) επιλαχόντες/ούσες ανά πεδίο.
  • Θα ακολουθήσει ενδελεχής επανέλεγχος των τίτλων σπουδών και των λοιπών προϋποθέσεων για τους/τις υποψήφιους/ες που έχουν κληρωθεί. Τα άτομα που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις ή δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα αντικατασταθούν από επιλαχόντες/ούσες υποψήφιους/ες με τη σειρά με την οποία έχουν κληρωθεί.

  Οι κληρωθέντες/είσες θα ενημερωθούν από την σελίδα SNFCC.org/about/internships στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ, καθώς και από e-mail με σύνδεσμο για την ηλεκτρονική (online) κράτηση ώρας και ημέρας για τον πρώτο γύρο συνεντεύξεων.

  Σε περίπτωση που κάποια άτομα που κληρωθούν δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ή που μετά από σχετικό έλεγχο προκύψει ότι δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, πριν τις συνεντεύξεις θα αντικατασταθούν από επιλαχόντες/ούσες υποψήφιους/ες, με τη σειρά με την οποία έχουν κληρωθεί.

   

  Θέσεις πρακτικής άσκησης στην Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ΑΕ (ΚΠΙΣΝ ΑΕ) Ιούνιος 2019 – Ιανουάριος 2020

  Τύπος Ι: Έξι (6) θέσεις, οι οποίες αφορούν κυρίως σε πρακτική άσκηση στο τμήμα Εξυπηρέτησης Επισκεπτών της ΚΠΙΣΝ ΑΕ με πιθανότητα απασχόλησης και σε επιλεγμένα άλλα τμήματα. Η επιλογή για τις θέσεις αυτές θα γίνει μέσω κλήρωσης παρουσία συμβολαιογράφου, στην οποία θα συμμετάσχουν όλα τα ενδιαφερόμενα άτομα, χωρίς να απαιτείται καμία εκπαιδευτική προϋπόθεση, ενώ θα ακολουθήσουν προσωπικές συνεντεύξεις με στελέχη της ΚΠΙΣΝ ΑΕ.

  • Δώδεκα (12) υποψήφιοι/ες, καθώς και δεκαοκτώ (18) επιλαχόντες/ούσες θα κληρωθούν παρουσία συμβολαιογράφου για τις έξι (6) διαθέσιμες θέσεις.
  • Για τους δώδεκα (12) υποψήφιους/ες που θα κληρωθούν, θα ακολουθήσουν συνεντεύξεις με στελέχη της ΚΠΙΣΝ ΑΕ.

  Τύπος ΙΙ: Δεκαεννέα (19) θέσεις, οι οποίες αφορούν κυρίως σε πρακτική άσκηση στο τμήμα Εξυπηρέτησης Επισκεπτών ή Διοικητικής Υποστήριξης της ΚΠΙΣΝ ΑΕ, με πιθανότητα απασχόλησης και σε επιλεγμένα άλλα τμήματα. Η επιλογή για τις θέσεις αυτές θα γίνει μέσω κλήρωσης παρουσία συμβολαιογράφου, στην οποία θα συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι, χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες εκπαιδευτικές προϋποθέσεις εκτός από πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

  • Δεκαεννέα (19) υποψήφιοι/ες, καθώς και τριάντα οκτώ (38) επιλαχόντες/ούσες θα κληρωθούν παρουσία συμβολαιογράφου για τις δεκαεννέα (19) διαθέσιμες θέσεις.

  Τύπος ΙΙΙ: Τριάντα επτά (37) θέσεις, οι οποίες αφορούν σε πρακτική άσκηση σε διάφορα τμήματα της ΚΠΙΣΝ ΑΕ. Η επιλογή για τις θέσεις αυτές θα γίνει μέσα από μία δεξαμενή υποψηφίων που θα προκύψει μέσω κληρώσεων παρουσία συμβολαιογράφου, ενώ θα ακολουθήσουν προσωπικές συνεντεύξεις με στελέχη της ΚΠΙΣΝ ΑΕ. Για αυτόν τον τύπο πρακτικής άσκησης, τίθενται προϋποθέσεις εκπαιδευτικής επάρκειας, καθώς και πιστοποιημένη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

  • Θα γίνει έλεγχος των τίτλων σπουδών των υποψήφιων και θα ακολουθήσει σειρά κληρώσεων (μία για κάθε πεδίο), ενώπιον συμβολαιογράφου, μεταξύ των υποψήφιων που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.
  • Για κάθε πεδίο σπουδών ο αριθμός που θα κληρώνεται θα είναι τετραπλάσιος του συνόλου των διαθέσιμων θέσεων, με εξαίρεση τα πεδία όπου υπάρχει μόνο μία διαθέσιμη θέση και θα κληρωθούν έξι (6) υποψήφιοι/ες ανά πεδίο. Συνεπώς, εκατόν πενήντα τέσσερις (154) υποψήφιοι/ες θα κληρωθούν συνολικά από τα έντεκα (11) πεδία σπουδών του τύπου ΙΙΙ.
  • Επιπλέον, θα κληρωθούν, εβδομήντα επτά (77) επιλαχόντες/ούσες, δηλαδή δύο (2) επιλαχόντες/ούσες ανά διαθέσιμη θέση, με εξαίρεση τα πεδία όπου υπάρχει μόνο μία διαθέσιμη θέση και θα κληρωθούν τρεις (3) επιλαχόντες/ούσες ανά πεδίο.
  • Θα ακολουθήσει ενδελεχής επανέλεγχος των τίτλων σπουδών και των λοιπών προϋποθέσεων για τους/τις υποψήφιους/ες που έχουν κληρωθεί. Όσα άτομα δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις ή δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα αντικατασταθούν από επιλαχόντες/ούσες υποψήφιους/ες, με τη σειρά με την οποία έχουν κληρωθεί.

  Για τους εκατόν πενήντα τέσσερις (154) υποψήφιους/ες που θα κληρωθούν, θα ακολουθήσουν συνεντεύξεις με στελέχη της ΚΠΙΣΝ ΑΕ για να κατανεμηθούν στα εξής τμήματα:

  • Οικονομική Διεύθυνση & Λογιστήριο
  • Πληροφορική
  • Λειτουργίες (διαχείριση Εγκαταστάσεων & Πάρκου)
  • Επιχειρηματική Ανάπτυξη (Εστίαση, Πρόγραμμα Μελών κ.α.)
  • Εμπορική Λειτουργία
  • Νομική Υπηρεσία
  • Προγραμματισμός & Παραγωγή Εκδηλώσεων
  • Marketing & Επικοινωνία
  • Εξυπηρέτηση Επισκεπτών (υπηρεσίες διαχείρισης κοινού, αρχιτεκτονικές ξεναγήσεις, τηλεφωνήματα και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο επισκεπτών, κλπ.)

  Οι κληρωθέντες/είσες θα ενημερωθούν από την σελίδα SNFCC.org/about/internships στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ, καθώς και από e-mail άμεσα, με σύνδεσμο για την ηλεκτρονική (online) κράτηση ώρας και ημέρας για τον πρώτο γύρο συνεντεύξεων.

  Σε περίπτωση που κάποια από τα άτομα που κληρωθούν, δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ή που μετά από σχετικό έλεγχο προκύψει ότι δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, πριν τις συνεντεύξεις θα αντικατασταθούν από επιλαχόντες/ούσες υποψήφιους/ες, με τη σειρά με την οποία έχουν κληρωθεί.

 •  

  Θέσεις πρακτικής άσκησης στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ), την Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ) και την Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ΑΕ (ΚΠΙΣΝ ΑΕ) Ιούνιος 2019 – Ιανουάριος 2020

  Η κλήρωση για την πρακτική άσκηση θα λάβει χώρα ως εξής:

  • Κλήρωση υποψηφίων: 19 Απριλίου 2019
  • Διαδικασία συνεντεύξεων: Μάιος 2019

   

  Θέσεις πρακτικής άσκησης στην Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ΑΕ (ΚΠΙΣΝ ΑΕ) Ιούνιος 2019 – Ιανουάριος 2020

  Η κλήρωση για την πρακτική άσκηση θα λάβει χώρα ως εξής:

  • Κλήρωση υποψηφίων: 19 Μαρτίου 2019
  • Διαδικασία συνεντεύξεων: Μάρτιος – Απρίλιος 2019 (τύποι Ι & ΙΙΙ)
 •  

  Το αδιάβλητο διασφαλίζεται με την παρουσία και την επικύρωση συμβολαιογράφου κατά τις κληρώσεις, όπως (και) είναι η σταθερή πρακτική σε κάθε διαδικασία κλήρωσης.

 •  

  Οι κληρωθέντες/είσες θα ενημερωθούν από την σελίδα SNFCC.org/about/internships στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ, καθώς και από ηλεκτρονικό e-mail με σύνδεσμο για την ηλεκτρονική (online) κράτηση ώρας και ημέρας για τον πρώτο γύρο συνεντεύξεων.

 •  

  Ναι. Θα λάβουν σχετική ενημέρωση στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν δηλώσει στην ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής. Θα υπάρχει περιθώριο συγκεκριμένων ημερών σε περίπτωση που κάποιος/α υποψήφιος/α θεωρεί ότι έχει γίνει κάποιο λάθος ως προς την αξιολόγηση των προαπαιτούμενων δικαιολογητικών.

 •  

  Όχι. Θα υπάρχει και η δυνατότητα να γίνει η συνέντευξη μέσω Skype.