Εικαστικό για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας που πραγματοποιείται στο ΚΠΙΣΝ

Αθλητισμός & Ευεξία

Δευτέρα 16/09, 18:00
Κέντρο Επισκεπτών

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας: Social Biking Challenge

Εικαστικό για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας που πραγματοποιείται στο ΚΠΙΣΝ

Αθλητισμός & Ευεξία

Τρίτη 17/09, 17:00
Κέντρο Επισκεπτών

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας: Δίπλωμα ποδηλάτου για παιδιά

Εικαστικό για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας που πραγματοποιείται στο ΚΠΙΣΝ

Αθλητισμός & Ευεξία

Τετάρτη 18/09, 18:30
Πύργος Βιβλίων EBE

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας: Ανοιχτή συζήτηση - Micromobility και cargo bikes στις ευρωπαϊκές πόλεις

Εικαστικό για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας που πραγματοποιείται στο ΚΠΙΣΝ

Αθλητισμός & Ευεξία

Σάββατο 21/09, 17:00
Κέντρο Επισκεπτών

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας: Check Your Bike