Φωτογραφία από την έκθεση De Differentia

Εκθέσεις

Τετάρτη 03/04, 09:00
Υποδοχή ΕΒΕ

De Differentia: Γιατί μισούμε το διαφορετικό;

Members Events: Guided tours at the exhibition "George Zongolopoulos, The Vision of a Public Sculpture" - Εικόνα

Μόνο για Μέλη

Σάββατο 11/05, 17:00
Υποδοχή ΕΒΕ

Members Events: Ξεναγήσεις στην έκθεση «Γιώργος Ζογγολόπουλος, Το Όραμα μίας Δημόσιας Γλυπτικής»

Ξεναγήσεις στην έκθεση Ζογγολόπουλου

Εκθέσεις

Σάββατο 11/05, 19:00
Υποδοχή ΕΒΕ

Ξεναγήσεις στην έκθεση «Γιώργος Ζογγολόπουλος: Το Όραμα μίας Δημόσιας Γλυπτικής»

Guided tours of the exhibition "George Zongolopoulos: The Vision of Public Sculpture" - Εικόνα

Εκθέσεις

Παρασκευή 31/05, 14:00
Υποδοχή ΕΒΕ

Ξεναγήσεις στην έκθεση «Γιώργος Ζογγολόπουλος: Το Όραμα μίας Δημόσιας Γλυπτικής»