Εικαστικό του Γ. Ψυχοπαίδη

Διαλέξεις / Μάθηση

Τρίτη 21/01, 19:00
Πύργος Βιβλίων EBE

Τα μονοπάτια της γραφής του Ανδρέα Εμπειρίκου - Από τον αυτοματισμό στην ουτοπία

Εικαστικό του Γ. Ψυχοπαίδη

Διαλέξεις / Μάθηση

Τρίτη 21/01, 19:00
Πύργος Βιβλίων EBE

Τα μονοπάτια της γραφής του Ανδρέα Εμπειρίκου - Από τον αυτοματισμό στην ουτοπία