Φωτογραφία απο την καλλιτέχνη Nalyssa Green

Music Escapades

Παρασκευή 31/05, 21:00
Πανοραμικά Σκαλιά

Nalyssa Green

Εικαστικό για τη συναυλία του μουσικού σχήματος Chickn

Music Escapades

Σάββατο 01/06, 21:00
Πανοραμικά Σκαλιά

Music Escapades: PERFCT CHICKN

Φωτογραφία από μάθημα mat pilates στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Αθλητισμός & Ευεξία

Δευτέρα 03/06, 07:45
Πανοραμικά Σκαλιά

Mat Pilates

Φωτογραφία από μάθημα yoga στα Πανοραμικά Σκαλιά του ΚΠΙΣΝ

Αθλητισμός & Ευεξία

Δευτέρα 03/06, 19:00
Πανοραμικά Σκαλιά

Yoga στο Πάρκο

Φωτογραφία από μάθημα yoga στα Πανοραμικά Σκαλιά του ΚΠΙΣΝ

Αθλητισμός & Ευεξία

Τρίτη 04/06, 08:00
Πανοραμικά Σκαλιά

Yoga στο Πάρκο

Φωτογραφία από μάθημα mat pilates στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Αθλητισμός & Ευεξία

Τρίτη 04/06, 18:00
Πανοραμικά Σκαλιά

Mat Pilates

Φωτογραφία από μάθημα mat pilates στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Αθλητισμός & Ευεξία

Τρίτη 04/06, 19:00
Πανοραμικά Σκαλιά

Mat Pilates για προχωρημένους

Φωτογραφία από μάθημα mat pilates στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Αθλητισμός & Ευεξία

Πέμπτη 06/06, 18:00
Πανοραμικά Σκαλιά

Mat Pilates για προχωρημένους

Φωτογραφία από μάθημα mat pilates στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Αθλητισμός & Ευεξία

Πέμπτη 06/06, 19:00
Πανοραμικά Σκαλιά

Mat Pilates

Σελίδες