Εικαστικό εργαστήριο: Δημιουργώντας ανάγλυφους χάρτες  - Εικόνα

Διαλέξεις / Μάθηση

Σάββατο 14/10, 17:30
Παιδικό Εργαστήρι ΕΒΕ

Εικαστικό εργαστήριο: Δημιουργώντας ανάγλυφους χάρτες

Εικαστικό εργαστήριο: Παρατηρητικό Σχέδιο  - Εικόνα

Διαλέξεις / Μάθηση

Τετάρτη 18/10, 18:30
Παιδικό Εργαστήρι ΕΒΕ

Εικαστικό εργαστήριο: Παρατηρητικό Σχέδιο

Λέσχη Ανάγνωσης: Παιδικό Βιβλίο (9-12 ετών) | Οι δικοί μου άνθρωποι - Εικόνα

Διαλέξεις / Μάθηση

Σάββατο 21/10, 17:30
Παιδικό Εργαστήρι ΕΒΕ

Λέσχη Ανάγνωσης: Παιδικό Βιβλίο (9-12 ετών) | Οι δικοί μου άνθρωποι