Εικαστικό για τη συναυλία των Echo Collective στο ΚΠΙΣΝ

Μουσική

Δευτέρα 25/11, 20:30
Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος ΕΛΣ

Cosmos: Echo Collective - Jóhann Jóhannsson

Εικαστικό για τη συναυλία των Echo Collective στο ΚΠΙΣΝ

Μουσική

Δευτέρα 25/11, 20:30
Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος ΕΛΣ

Cosmos: Echo Collective - Jóhann Jóhannsson