Φωτογραφία από το έργο της Angelica Dass που απεικονίζει πρόσωπα ανρθώπων
21 September 2021

Angélica Dass, Humanæ