Φωτογραφία από το bar της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

The Opera Bars operate on every level of the Greek National Opera. They offer a selection of wines, spirits and beverages, as well as select snacks. Bar service is available prior to performances and during intermission.