Εξωτερική νυχτερινή φωτογραφία του κτιρίου του ΚΠΙΣΝ
21 August 2021

For safety reasons, in the context of a rehearsal, access to the Esplanade, up to Evripidou Street and in internal routes of the SNFCC, will not be possible on Saturday, August 21 after 22.30.

See also

Wednesday 15/11, 18:00

First-Aid Course

More

Tuesday 07/11, 17:00

Mini Volley

More

Sunday 05/11, 17:00

Introduction to chess

More