Εικαστικό για την εκδήλωση "Διάλογοι", του ΙΣΝ

Talks / Learning

Wednesday 28/08, 22:00
Lighthouse

DIALOGUES: Staying up late in Athens - Live-streaming at the SNFCC

Εικαστικό για την εκδήλωση "Διάλογοι", του ΙΣΝ

Talks / Learning

Wednesday 28/08, 22:00
Lighthouse

DIALOGUES: Staying up late in Athens - Live-streaming at the SNFCC

Φωτογραφία που απεικονίζει αλιευτικά πλοία

Talks / Learning

Wednesday 11/09, 18:30
Water Jets

Ghost Nets

Φωτογραφία που απεικονίζει δελφίνια στον βυθό

Talks / Learning

Wednesday 18/09, 18:30
Water Jets

Summer Theater Adventures: Ocean SOS!

Εικαστικό για την εκδήλωση Διάλογοι του ΙΣΝ

Talks / Learning

Wednesday 25/09, 17:30
NLG Book Castle

DIALOGUES Thessaloniki: Live-Streaming at the SNFCC

Εικαστικό για την εκδήλωση Διάλογοι του ΙΣΝ

Talks / Learning

Wednesday 25/09, 17:30
NLG Book Castle

DIALOGUES Thessaloniki: Live-Streaming at the SNFCC