Φωτογραφία από έργο του Γιάννη Ψυχοπαίδη για τον Ανδρέα Κάλβο

Talks / Learning

Thursday 12/12, 19:00
NLG Book Castle

Andreas Kalvos: Past, Present and Future

Φωτογραφία από έργο του Γιάννη Ψυχοπαίδη για τον Ανδρέα Κάλβο

Talks / Learning

Thursday 12/12, 19:00
NLG Book Castle

Andreas Kalvos: Past, Present and Future

Εικαστικό για το παιδικό βιβλίο Η Μεγάλη Πτήση που αναφέρεται στο ΚΠΙΣΝ

Talks / Learning

Saturday 14/12, 12:00
NLG Book Castle

The Great Flight: A Story about the SNFCC