Φωτογραφία από τη δραστηριότητα Roller Skates

Sports & Wellbeing

Sunday 15/09, 18:30
Visitors Center

Roller Skates for adults

Εικαστικό για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας που πραγματοποιείται στο ΚΠΙΣΝ

Sports & Wellbeing

Monday 16/09, 18:00
Visitors Center

European Mobility Week: Social Biking Challenge

Εικαστικό για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας που πραγματοποιείται στο ΚΠΙΣΝ

Sports & Wellbeing

Monday 16/09, 18:00
Visitors Center

European Mobility Week: Social Biking Challenge

Εικαστικό για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας που πραγματοποιείται στο ΚΠΙΣΝ

Sports & Wellbeing

Tuesday 17/09, 17:00
Visitors Center

European Mobility Week: Bike license for kids

Εικαστικό για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας που πραγματοποιείται στο ΚΠΙΣΝ

Sports & Wellbeing

Tuesday 17/09, 17:00
Visitors Center

European Mobility Week: Bike license for kids

Εικαστικό για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας που πραγματοποιείται στο ΚΠΙΣΝ

Sports & Wellbeing

Wednesday 18/09, 18:30
NLG Book Castle

European Mobility Week: Open Discussion - Micromobility and cargo bikes in European Cities

Εικαστικό για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας που πραγματοποιείται στο ΚΠΙΣΝ

Sports & Wellbeing

Wednesday 18/09, 18:30
NLG Book Castle

European Mobility Week: Open Discussion - Micromobility and cargo bikes in European Cities

Εικαστικό για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας που πραγματοποιείται στο ΚΠΙΣΝ

Sports & Wellbeing

Saturday 21/09, 17:00
Visitors Center

European Mobility Week: Check Your Bike

Εικαστικό για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας που πραγματοποιείται στο ΚΠΙΣΝ

Sports & Wellbeing

Saturday 21/09, 17:00
Visitors Center

European Mobility Week: Check Your Bike

Pages