Φωτογραφία που απεικονίζει ανθρώπους να κάνουν yoga

Sports & Wellbeing

Tuesday 07/01, 08:00
Great Lawn

Yoga in the Park

Εικαστικό για το Παγοδρόμιο στο ΚΠΙΣΝ

Sports & Wellbeing

Saturday 30/11, 10:00
Canal

The SNFCC Ice Rink

Εικαστικό για το Παγοδρόμιο στο ΚΠΙΣΝ

Sports & Wellbeing

Saturday 30/11, 10:00
Canal

The SNFCC Ice Rink

Φωτογραφία από τη δραστηριότητα Mini Volley

Sports & Wellbeing

Tuesday 07/01, 17:00
Outdoor Games Area

Mini Volley

Φωτογραφία για τη δραστηριότητα Άσκηση Μνήμης

Sports & Wellbeing

Tuesday 07/01, 17:00
Maker Space

Fitness and Memory

Φωτογραφία που απεικονίζει ανθρώπους να κάνουν Qigong

Sports & Wellbeing

Tuesday 07/01, 17:00
Great Lawn

Qigong 50+

Φωτογραφία που απεικονίζει ανθρώπους να αθλούνται

Sports & Wellbeing

Tuesday 07/01, 18:00
Running Track

Fitness for everyone

Φωτογραφία που απεικονίζει ανθρώπους να κάνουν mat pilates

Sports & Wellbeing

Tuesday 07/01, 18:00
Great Lawn

Mat Pilates - Beginners

Φωτογραφία από τη δραστηριότητα Mini Basket

Sports & Wellbeing

Tuesday 07/01, 19:00
Outdoor Games Area

Mini Basket

Pages