Φωτογραφία που απεικονίζει το στέγαστρο του ΚΠΙΣΝ

Talks / Learning

Thursday 22/08, 18:30
Mediterranean Garden

Sunlight turns into space!

Φωτογραφία που απεικονίζει τον βυθό της θάλασσας

Talks / Learning

Wednesday 28/08, 18:30
Water Jets

Summer Theater Adventures: An Underwater Adventure

Φωτογραφία που απεικονίζει τον ουρανό

Talks / Learning

Thursday 29/08, 18:30
Mediterranean Garden

Summer Theater Adventures: The Most Colorful Shadow

Φωτογραφία που απεικονίζει πλανήτες σε τροχιά

Talks / Learning

Thursday 12/09, 18:30
Mediterranean Garden

Summer Theater Adventures: Get into Orbit!

Φωτογραφία που απεικονίζει τα αστέρια και ένα τηλεσκόπιο

Talks / Learning

Thursday 05/09, 20:00
Southern Walks

Starry Nights: Solar System

Φωτογραφία με βότανα στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Talks / Learning

Saturday 07/09, 18:30
Mediterranean Garden

Summer Mediterranean Garden Secrets

Φωτογραφία που απεικονίζει το στέγαστρο του ΚΠΙΣΝ

Talks / Learning

Thursday 26/09, 18:00
Mediterranean Garden

Sunlight turns into space!

Φωτογραφία από το εργαστήριο Πικ Νικ στο Πάρκο

Talks / Learning

Sunday 01/09, 18:30
Pine Grove

Picnic in the Park: The Filmmakers Meet

Φωτογραφία που απεικονίζει άτομα μέσα στην Αίθουσα Υπολογιστών

Talks / Learning

Monday 02/09, 11:00
NLG PC Lab

Computer Courses for persons aged 65+

Pages