Φωτογραφία με μαθήματα υπολογιστών

Talks / Learning

Wednesday 01/01, 11:00
NLG PC Lab

Computer Courses for persons aged 65+

Φωτογραφία μαθήματα υπολογιστών

Talks / Learning

Monday 03/02, 11:00
NLG PC Lab

Computer Courses for persons aged 65+

Εικαστικό για το Εργαστήρι: Μορφές μέσα από τις γραμμές

Talks / Learning

Tuesday 04/02, 18:00
NLG Kids Section

Members Events: Figures through Lines - The Blue Period

Εικαστικό για το Εργαστήρι: Σαν στη σκηνή του Bauhaus

Talks / Learning

Friday 07/02, 17:30
Multifunctional Space NLG

Bauhaus Workshop for adults: Experience the Bauhaus stage

Φωτογραφία με μπαχαρικά

Talks / Learning

Sunday 09/02, 11:00
Vegetable Garden

The Journey of Spices around the World

Εικαστικό για το Εργαστήρι: Σαν στη σκηνή του Bauhaus

Talks / Learning

Sunday 16/02, 12:00
Multifunctional Space NLG

Bauhaus Workshops for families: Experience the Bauhaus stage

Φωτογραφία που απεικονίζει μπαχαρικά

Talks / Learning

Sunday 23/02, 11:00
Vegetable Garden

Members Events: The Journey of Spices around the World

Φωτογραφία που απεικονίζει αφρικανικές μάσκες

Talks / Learning

Tuesday 25/02, 18:00
NLG Kids Lab

Members Events: Carnival Geometry - Picasso and Africa hide behind a mask