Φωτογραφία από μεγάλα πιόνια σκακιού σε εξωτερικό χώρο

Free admission on a first come, first served basis

23/06, 18.30 – 21.30, Mediterranean Garden
24 & 25/06, 18.30 – 21.30, Water Jets

For more information please visit the website of the Summer Nostos Festival here.

See also

23/06, 24/06, 25/06, 26/06, 27/06

The Chessboard Runaways

More