Σταθμοί Ελέγχου και Ρυθμίσεων Ποδηλάτου - Εικόνα

Sports & Wellbeing

Saturday 04/09, 16:00
Visitors Center

Bike Repair Stations

Guided Tours at the Stavros Niarchos Park - Εικόνα

Tours

Friday 01/10, 17:00
Visitors Center

Guided Tours at the Stavros Niarchos Park

Εκδηλώσεις Μελών για οικογένειες: Διαδραστική Ξενάγηση για παιδιά στην έκθεση Takis: Κόσμος σε Κίνηση - Εικόνα

Tours

Saturday 30/10, 12:00
Visitors Center

Members' Events for Families: Interactive family tour at the “Takis: Cosmos in Motion” exhibition