Φωτογραφία απο εκδήλωση στο πάρκο του ΚΠΙΣΝ

Sports & Wellbeing

Monday 08/07, 18:30
Running Track

Fitness for everyone

Φωτογραφία απο μάθημα δημιουργικής ενόργανης

Sports & Wellbeing

Tuesday 09/07, 18:00
Running Track

Artistic Gymnastics

Φωτογραφία απο αγώνα δρόμου

Sports & Wellbeing

Tuesday 09/07, 18:30
Running Track

SNFCC Running Team

Φωτογραφία απο παιδιά που παίζουν στιβομαχίες

Sports & Wellbeing

Friday 12/07, 18:00
Running Track

Sporting Duels

Φωτογραφία απο μάθημα Tai Chi για προχωρημένους

Sports & Wellbeing

Friday 12/07, 19:00
Running Track

Tai Chi - Advanced

Pages