Γνωριμία με το σκάκι  - Εικόνα

Talks / Learning

Sunday 24/10, 16:00
Pine Grove

Introduction to chess