Φωτογραφία που απεικονίζει τη δραστηριότητα football skills

Sports & Wellbeing

Wednesday 08/09, 17:00
Outdoor Games Area

Team Playing (Football Skills)

Mini Volley - Εικόνα

Sports & Wellbeing

Tuesday 07/09, 17:00
Outdoor Games Area

Mini Volley

Mini Basket - Εικόνα

Sports & Wellbeing

Tuesday 07/09, 19:00
Outdoor Games Area

Mini Basket

Φωτογραφία από μπάλα ποδοσφαίρου

Sports & Wellbeing

Saturday 11/09, 09:00
Outdoor Games Area

Street Soccer

Sports for everyone - Εικόνα

Sports & Wellbeing

Saturday 11/09, 11:00
Outdoor Games Area

Sports for everyone

Φωτογραφία που απεικονίζει τη δραστηριότητα mini handball

Sports & Wellbeing

Saturday 11/09, 13:00
Outdoor Games Area

Mini Handball

Mini Tennis - Εικόνα

Sports & Wellbeing

Saturday 11/09, 18:00
Outdoor Games Area

Mini Tennis

Φωτογραφία που απεικονίζει τη δραστηριότητα football skills

Sports & Wellbeing

Saturday 02/10, 18:00
Outdoor Games Area

Team Playing (Football Skills)

Φωτογραφία από μπάλα ποδοσφαίρου

Sports & Wellbeing

Sunday 03/10, 09:00
Outdoor Games Area

Street Soccer

Pages