Εικαστικό για την εκδήλωση Διάλογοι του ΙΣΝ

Talks / Learning

Wednesday 25/09, 17:30
NLG Book Castle

DIALOGUES Thessaloniki: Live-Streaming at the SNFCC

Εικαστικό για την εκδήλωση Διάλογοι του ΙΣΝ

Talks / Learning

Wednesday 25/09, 17:30
NLG Book Castle

DIALOGUES Thessaloniki: Live-Streaming at the SNFCC

Φωτογραφία παιδιού που χοροπηδάει

Sports & Wellbeing

Friday 27/09, 16:00
NLG Book Castle

Conference: Sports and Children