Συντρίβοντας τα ταμπού ή γιατί η σεξουαλική υγεία των γυναικών είναι ζήτημα όλων  - Εικόνα

Talks / Learning

Saturday 01/04, 13:30
NLG Book Castle

Breaking taboos – or, why women’s sexual health should concern everyone

Yorgos Margaritis - Εικόνα

Talks / Learning

Saturday 01/04, 15:30
NLG Book Castle

50 Ways to Fight Bias™

Όλες οι γυναίκες έχουν το δικαίωμα να γίνουν μητέρες. Καμία, όμως, δεν είναι υποχρεωμένη να το κάνει. - Εικόνα

Talks / Learning

Saturday 01/04, 18:30
NLG Book Castle

All women have the right to be mothers. But no women have to.

Screening: The Janes - Εικόνα

Cinema

Saturday 01/04, 20:30
NLG Book Castle

Screening: The Janes

Άσκηση και Μνήμη - Εικόνα

Talks / Learning

Sunday 02/04, 13:30
NLG Book Castle

We take stories into our own hands: A reading of tales, against gender stereotypes

MeQ (Modern e-Quartet): LIES – A Kosmic Utopia Distortion - Εικόνα

Talks / Learning

Sunday 02/04, 18:30
NLG Book Castle

Woman - Creator?

Screening: LISTEN - Εικόνα

Cinema

Sunday 02/04, 20:30
NLG Book Castle

Screening: LISTEN

Robotics and Arts (STEAM) - Εικόνα

Talks / Learning

Monday 03/04, 11:30
NLG Book Castle

#IamRemarkable

Discover Sprinting - Εικόνα

Talks / Learning

Monday 03/04, 14:00
NLG Book Castle

Mastering household budgeting

Pages