Εικαστικό για το Παγοδρόμιο στο ΚΠΙΣΝ

Sports & Wellbeing

Saturday 30/11, 10:00
Canal

The SNFCC Ice Rink

Εικαστικό για το Παγοδρόμιο στο ΚΠΙΣΝ

Sports & Wellbeing

Saturday 30/11, 10:00
Canal

The SNFCC Ice Rink

Εικαστικό για το Παγοδρόμιο στο ΚΠΙΣΝ

Sports & Wellbeing

Monday 02/12, 18:00
Canal

Exclusive slots for Members: The SNFCC Ice Rink