Εικαστικό για το Canto Ostinato

Music

Monday 27/01, 20:30
Alternative Stage

Cosmos: Simeon ten Holt - Canto Ostinato

Εικαστικό για το Canto Ostinato

Music

Monday 27/01, 20:30
Alternative Stage

Cosmos: Simeon ten Holt - Canto Ostinato

Cosmos: Η μαγεία του Αntonio Vivaldi

Music

Monday 10/02, 20:30
GNO Stavros Niarchos Hall

Cosmos: Camerata – The Friends of Music Orchestra | The Magic of Antonio Vivaldi

Cosmos: Η μαγεία του Αntonio Vivaldi

Music

Monday 10/02, 20:30
GNO Stavros Niarchos Hall

Cosmos: Camerata – The Friends of Music Orchestra | The Magic of Antonio Vivaldi