Διενέργεια Κλειστού Διεθνούς Διαγωνισμού δύο φάσεων για την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας, συντήρησης, τεχνικής υποστήριξης και σταδιακής αναβάθμισης των εφαρμογών λογισμικού και των τεχνολογικών υλικών της ΚΠΙΣΝ Μ.Α.Ε. | Καλλιθέα Αττικής, 29.1.2022 - Εικόνα

The "Stavros Niarchos Foundation Cultural Center Single Member S.A." announces the conduct of an international restricted two-phase tender for the selection of the contractor for the provision of operation, maintenance, technical support services and gradual upgrade  of SNFCC S.M.A.E. software and hardware .systems for five (5) years, with the possibility of extension (unilaterally by SNFCC S.M.A.E) for one (1) more year, of estimated total value 3.780.000,00 €, including the extension right, without VAT. The award criterion is the most economically advantageous offer on the basis of the best price-quality ratio.

The first phase of tender procedure is implemented under the relevant tender invitation which is available here.

Annex 1 of the tender invitation is available here.

Applications must be submitted electronically through the sourceONE platform of “CosmoONE Hellas MarketSite S.A”.

Deadline for the receipt of applications is Friday, 25.02.2022, 19:00 p.m. local Greek time.