Φωτογραφία για το εργαστήριο Αρωματικά φυτά στο μπαλκόνι και τον κήπο: τα σκληρόφυλλα είδη
20 September 2019

Members Events: Aromatic Herbs in the Garden and Balcony - Sclerophyll Vegetation

Φωτογραφία για την εκδήλωση Fit Members
18 September 2019

Members Events: Fit Members

Φωτογραφία από το εργαστήριο Κεραμικής
08 August 2019

Members Events: Ceramics Lab - From the Tile Maker to the Potter

Φωτογραφία από τη δραστηριότητα Γλυπτική και Χορός
07 August 2019

Members Events: Sculpture and Dance - From Material to Movement

Εικαστικό εμπνευσμένο από τη δουλειά του Keith Harring
07 August 2019

Members Events: Dance Differently - From Aristophanes to Keith Haring

Φωτογραφία από τη δραστηριότητα Fit Members
06 August 2019

Members Events: Fit Members

Φωτογραφία από τη δραστηριότητα Ιστιοπλοΐα στο Κανάλι
06 August 2019

Members Events: Sailing the Canal

Δημιουργικό για το εργαστήρι Γλυπτική και Χορός
22 July 2019

Members Events: Sculpture and Dance - From Material to Movement

Δημιουργικό για το εργαστήριο Τα εργαλεία της Μεταμόρφωσης
22 July 2019

Members Events: The Tools of Transformation - Patterns

Φωτογραφία Ιστιοπλοΐα στο Κανάλι
22 July 2019

Members Events: Sailing the Canal

Φωτογραφία με πήλινα αντικείμενα
22 July 2019

Members Events: Ceramics Lab - From the Tile Maker to the Potter

Pages