Φωτογραφία που απεικονίζει πλανήτες

Διαλέξεις / Μάθηση

Πέμπτη 01/08, 21:00
Νότια Μονοπάτια

Βραδιές κάτω από τ’ αστέρια: Πλανήτες και Αστερισμοί

Φωτογραφία από το εργαστήριο Μαθήματα Υπολογιστών

Διαλέξεις / Μάθηση

Πέμπτη 01/08, 10:00
Αίθουσα Υπολογιστών ΕΒΕ

Μαθήματα Υπολογιστών για άτομα 65+